Są pieniądze na usuwanie skutków powodzi

  2

  20 lipca Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica otrzyma z rąk Wojewody Dolnośląskiego promesę w wysokości 680 tys. zł. na usuwanie skutków powodzi. To kolejne środki rządowej pomocy jakie w tym roku trafią do budżetu gminy.

  – Tym razem kwota w całości przeznaczona będzie na odbudowę drogi gminnej wraz odwodnieniem na odcinku Opoczka-Makowice-Krzyżowa, zniszczonej w wyniku powodzi w 2009 r. Obecnie przystępujemy do procedury przetargowejmówi Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

  11 lutego 2011 r. gmina wiejska Świdnica otrzymała promesę w wysokości 900 tys., w ramach środków z MSWiA. Dotacja w całości przeznaczona została na III etap regulacji potoku Kotarba w Mokrzeszowie. W ramach tego etapu zostanie wykonana m.in. regulacja rowu na odcinku 442 mb obejmująca jego pogłębienie i obudowę skarp oraz wykonanie 3 szt. przepustów. Szacowana wartość inwestycji to kwota ponad 1.145 mln, zł. w tym 900 tys. zł. dofinansowania  ze środków MSWiA. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2011 r.

  Łączna kwota promes, które w najbliższą środę otrzymają dolnośląskie gminy i powiaty opiewa na sumę 85 mln zł.

  Poprzedni artykułWeekend atrakcji w Morawie
  Następny artykułEuphoria of Trance ostatnie odliczanie