Znieśli absurdalne ograniczenia

    4

    W Świebodzicach można już handlować przez całą dobę. Rada Miejska Świebodzic na sesji w dniu 21 czerwca przyjęła uchwałę, która ustala dni i godziny zamykania oraz otwierania placówek handlowych na terenie miasta.

    Nowe zapisy umożliwiają prowadzenie handlu detalicznego przez takie placówki całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia. Dotychczas w Świebodzicach istniało w tej kwestii ograniczenie – stara uchwała RM, sprzed 11 laty, dopuszczała otwarcie placówek handlowych tylko do godz. 22.00.

    Zaproponowane w nowej uchwale zapisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców prowadzących tego typu działalność, jak i społeczności lokalnej.

    UM Świebodzice