Wspólna walka o zarząd WSSE

  10

  Nie spotkaliśmy się tutaj aby uprawiać politykę – mówił po spotkaniu z samorządowcami Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Samorządowcy, na których terenie działają podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spotkali się dzisiaj w Świdnicy, aby wypracować stanowisko, po tym jak obowiązki prezesa WSSE przestał pełnić Mirosław Greber.

  Efektem spotkania jest list, który zostanie złożony na ręce premiera Donalda Tuska. – Zwracamy się do Pana ze stanowczą prośbą o osobiste zainteresowanie oraz interwencję w sprawie zmiany zarządu WSSE „INVEST PARK” w Wałbrzychu dokonanej podczas walnego zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2011 r. czytamy w liście skierowanym do premiera Rządu RP. Samorządowcy apelują także do Ministerstwa Gospodarki, aby jak najszybciej zakończyło niepotrzebne zamieszanie i umożliwiło dalsze działanie dotychczasowemu bardzo dobrze pracującemu zarządowi oraz spółce.

  Z pytaniami związanymi z sytuacją w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwróciliśmy się do Ministerstwa Gosodarki. Ministerstwo odmówiło jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie. Przedstawiło jedynie znane już fakty związane z powołaniem nowego zarządu spółki.  – W dniu 10 czerwca 2011 r. wygasła kadencja zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki do Zarządu Spółki zostały powołane: Urszula Solińska-Marek i Lidia Jarmułowicz. Ponadto Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa Wojciecha Morela. Ministerstwo Gospodarki nie komentuje powodów zmian w zarządzie Wałbrzyskiej SSE.

  [photospace]

  W świdnickim spotkaniu udział wzięło 36 przedstawicieli samorządów. – List do premiera podpisało 25 i nie wynika, to z niechęci, ale z braku umocowań prawnych osób, które przybyły do Świdnicy. – tłumaczyli samorządowcy.

  Poniżej znajduje się list do premiera Donalda Tuska, a także wywiad z Mirosławem Greberem, byłym prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu.

  rozmowa_Greber

  Szanowny Pan Donald Tusk

  Premier Rządu

  Rzeczypospolitej Polskiej


  Szanowny Panie Premierze,

  Zwracamy się do Pana ze stanowczą prośbą o osobiste zainteresowanie oraz interwencję w sprawie zmiany zarządu WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu dokonanej podczas walnego zgromadzenia spółki w dniu 10 czerwca 2011 r. Z woli Ministra Gospodarki menedżerowie przez minionych kilkanaście lat osiągający wyśmienite rezultaty zastąpieni zostali przez osoby, których dokonania w sferze działalności gospodarczej są całkowicie nieznane. Ponadto, nowe kierownictwo spółki nie posiada żadnego doświadczenia w kontaktach z inwestorami. Dlatego bardzo trudno jest nam uwierzyć, że nowy zarząd będzie skuteczniej niż dotychczasowy kierować rozwojem wałbrzyskiej strefy.

  Szanowny Panie Premierze,

  Społeczności lokalne tworzące 40 podstref WSSE „INVEST-PARK” wiążą
  z jej działalnością ogromne nadzieje i oczekiwania. Są one uzasadnione, biorąc pod uwagę, że w budowę już istniejących fabryk zainwestowano 12 mld zł i zatrudniają one ponad 30 tys. pracowników. Wiemy, że w decydującą fazę wkroczyły negocjacje z kolejnymi, bardzo znaczącymi koncernami o światowej renomie. Jesteśmy przekonani, że kwalifikacje i doświadczenie kadry WSSE „INVEST-PARK” konsekwentnie prowadzącej spółkę od 1997 roku, są podstawowym źródłem dotychczasowych i warunkiem przyszłych sukcesów.

  Szanowny Panie Premierze,

  Podczas odbytego w maju II Kongresu Regionów samorządowcy z całej Polski podpisali Kartę Świdnicką. Jej pierwszą zasadą sformułowaną przez sygnatariuszy jest zasada partycypacji. Rozumiemy ją, jako możliwość współudziału w decydowaniu
  o ważnych sprawach nas dotyczących. Niestety, wydarzenia ubiegłego piątku potwierdzają, że bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia, aby samorząd terytorialny był poważnie traktowany przez władzę centralną.

  Doskonale rozumiemy, że funkcjonowanie specjalnych stref gospodarczych jest instrumentem polityki państwa, a przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki mają decydujący głos podczas walnych zgromadzeń spółek. Zwracamy jednak uwagę, że samorządy lokalne są pełnoprawnymi udziałowcami WSSE „INVEST-PARK”.

  W kolejnych latach poniosły one ogromne nakłady na budowę infrastruktury koniecznej dla funkcjonowania strefy oraz przekazały grunty na cele inwestycyjne. Dlatego mamy uzasadnione powody dla wyrażania swej troski o przyszłość spółki. Zwłaszcza w sytuacji, gdy bez żadnych istotnych merytorycznych powodów całkowicie zaskakuje się nas nieuzasadnionymi zmianami personalnymi w zarządzie.

  Szanowny Panie Premierze,

  Bardzo liczymy na Pana zaangażowanie w rozwiązanie powstałego problemu. Szczególnie w obliczu ciągle trwającego światowego kryzysu gospodarczego Polska nie może sobie pozwolić na niewykorzystanie wszystkich swych atutów. Jednym
  z nich są znakomicie przygotowani do pełnienia dotychczasowych ról pracownicy WSSE „INVEST-PARK”, którzy swą pracą przez lata zdobywali rzecz bezcenną
  w kontaktach z biznesem – zaufanie inwestorów. Także wszystkie poprzednie rządy, reprezentujące przecież bardzo różne opcje polityczne, ceniły umiejętności
  i dostrzegały osiągnięcia zarządu strefy. Znamienny jest fakt, że pod względem rezultatów swej pracy WSSE „INVEST-PARK” oceniany jest przez ekspertów, jako strefa trzecia w Europie i siedemnasta na świecie.

  Dla powodzenia działalności spółki równie ważna jest determinacja i zaangażowanie lokalnych samorządów żywotnie zainteresowanych znakomitym funkcjonowaniem strefy. Nasza ocena zarządu kierowanego przez pana Mirosława Grebera jest bardzo wysoka. Z tego względu oczekujemy, że zaistniała sytuacja zostanie powtórnie przeanalizowana przez Ministra Gospodarki, a podjęte decyzje dotyczące składu zarządu spółki zostaną zmienione. Taki bieg zdarzeń świadczyłby o prawdziwej odpowiedzialności kierowanego przez Pana Rządu RP za rozwój gospodarczy kraju oraz rzeczywistej gotowości partnerskiego traktowania społeczności lokalnych.

  Z poważaniem

  Do wiadomości:

  Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

  Przeczytaj także

  Załoga INVEST – PARK w proteście rzuca pracę!

  Prezes WSSE odwołany! To skandal!

  Poprzedni artykułI znów pomogli bezinteresownie
  Następny artykułŚwiatłowidzialne w Galerii Fotografii