Sesja z absolutorium i patronem

  0

  Na piątek, 17 czerwca zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni wysłuchają sprawozdania z wykonania budżetu Świdnicy za 2010 rok i zadecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta. Zajmą się również m. in. sprawą ustanowienia Jana Pawła II patronem Świdnicy oraz polityką parkingową miasta.

  Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47).

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku IX sesji Rady Miejskiej.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.

  5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.05.2011 r.

  6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:

  a) wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

  za 2010 r.,

  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2010 r.,

  c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego,

  d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2010 r.,

  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  f) podjęcie uchwał w sprawie:

   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu

  za 2010 rok – (proj. IX/1),

   udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

  za 2010 rok – (proj. IX/2).

  8. Polityka parkingowa w mieście Świdnica.

  9. Zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych w Świdnicy.

  10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. IX/: 3-16).

  11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  12. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Przewodnicząca Rady Joanna Gadzińska

  Uwaga !

  Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Poprzedni artykuł8 projektów pomnika [FOTO]
  Następny artykułTłumnie na Kongresie w Krzyżowej [FOTO]