Rusza nabór na ławników

  2

  Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego informuje, że kandydaci na ławników mogą już rozpocząć kompletowanie niezbędnych aplikacyjnych dokumentów.

  Choć nie został jeszcze określony wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, to zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ministerstwa Minister Sprawiedliwości w najbliższych dniach zamierza wydać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia. 14 czerwca 2011 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 109 z dnia 30 maja 2011 r.

  Nie czekając na wprowadzenie nowych kart zgłoszenia, kandydaci mogą kompletować dokumenty, które będą dołączane do karty zgłaszającej, czyli: informację z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz zdjęcia – dwa jak do wydania dowodu osobistego.

  Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zostanie niezwłocznie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy i będzie do pobrania w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. 10).

  Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. Wszelkich informacji udziela odpowiedzialny za przygotowanie wyborów ławników na kadencję w latach 2012-2015 Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy (tel. 74 85 62 821).

  Agnieszka Dochniak

  UM Świdnica

  Poprzedni artykułOddaj głos na pomnik
  Następny artykułTurniej rajców już za tydzień