Święto świdnickich strażaków

  4

  Uroczysta msza św. w katedrze świdnickiej rozpoczęła dzisiaj o 9.00 wyjątkowe w tym roku obchody Dnia Strażaka. Wyjątkowe, bo połączone ze świętowaniem 65-lecia zawodowego pożarnictwa na Ziemi Świdnickiej. Z tej okazji został wydana publikacja, zawierająca historię, ważne dokumenty, a także szereg informacji dokumentujących działalność PSP.

  Jak wiele osób chroni mieszkańców przed pożarami, pomaga w czasie klęsk żywiołowych i w ratowaniu ofiar wypadków, można się było przekonać, obserwując – tym razem ubranych na galowo, strażaków z jednostek świdnickiej PSP i OSP powiatu świdnickiego, którzy po nabożeństwie wzięli udział w uroczystości na placu Jana Pawła II. Z rąk  zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. brygadiera Andrzeja Abulewicza w asyście komendanta powiatowego brygadiera Tomasza Szuszwalaka odbierali awanse, medale i wyróżnienia za ofiarną służbę. W uroczystości uczestniczyli posłowie, radni sejmiku, przedstawiciele władz miasta, powiatu, ościennych gmin, a także zaprzyjaźnieni strażacy z niemieckiego Biberach.

  Nie zbrakło cennych prezentów.  Gmina Świdnica  zakupiła wraz z województwem za ponad 600 tysięcy złotych średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Midlum dla OSP Lutomia, niemieccy strażacy przekazali za darmo  drabinę mechaniczną SD – 30 Iveco Magirus dla OSP Świdnica i sprzęt ratownictwa drogowego dla OSP Dobromierz. Do Świdnicy i Świebodzic trafią także dwie przyczepki do ratownictwa wodnego, ufundowane przez miasto i KG PSP.

  Na zakończenie oficjalnej części obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową, która została wmurowana u stóp pomnika św. Floriana na dziedzińcu katedralnym. Napis nawiązuje do dokumentu „Porządek ogniowy Cesarsko-Królewskiego Miasta Świdnicy” z 1702 roku.

  asz

  Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi jak również awansami zostali na wyższe stopnie służbowe i na wyższe stanowiska służbowe.

  Medale za długoletnią służbę

  Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Medalem Za Długoletnia Służbę odznaczeni zostali:

  Srebrnym Medalem:

  – Mackiewicz Sławomir

  – Burban Jacek

  – Sarlej Waldemar

  – Mariusz Stepień

  – Grzegorz Solarz

  – Stanisław Dziubaty

  Brązowym Medalem:

  – Pączka Janusz

  Wręczenia medali dokonał Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Medal honorowy imienia Bolesława Homicza

  W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP nadało druhowi Czesławowi Wawro medal honorowy imienia Bolesława Homicza

  Medal zostanie wręczony na Akademii Wojewódzkiej z okazji Dnia Strażaka.

  Dyplom

  Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował Dyplomem starszego ogniomistrza Mirosława Węgłowskiego. Dyplom wręczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Medale

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej nadało Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

  Medal otrzymuje:

  – Adam Chmieliczek

  – Andrzej Herdzin

  – Józef Jabłoński

  – Andrzej Pielech,

  – Mariusz Stępnień

  – Barbara Palka

  Medale wręczył Prezes Powiatowego Związku OSP druha Ryszard Wikliński w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej nadało Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa.

  Medal otrzymuje:

  – Robert Bieniasz,

  – Zbigniew Skawiński

  – Ewa Eustachewicz

  – Jerzy Madej

  Medale wręczył Prezes Powiatowego Związku OSP druha Ryszard Wikliński w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. dolnośląskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej nadałoBrązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

  Medal otrzymuje:

  – Rafał Bawoł

  – Krzysztof Guzik

  – Grzegorza Lato,

  – Przemysław Pławecki

  – Jakub Wiśniowski,

  – Kamil Szerszeń

  – Zenon Kiszkiel

  – Henryk Purtak

  Medale wręczył Prezes Powiatowego Związku OSP druha Ryszard Wikliński w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej nadało Odznakę Wzorowy Strażak.

  Odznaki otrzymuje:

  – Judyta Jarosz-Odachowska,

  – Michał Kot,

  – Wojciech Wajda.

  Medale wręczył Prezes Powiatowego Związku OSP druha Ryszard Wikliński w asyście Wice Prezesa Powiatowego Związku OSP druha Jerzego Konarskiego.

  Stopnie służbowe

  Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw

  Wewnętrznych i Administracji nadał wyższe stopnie służbowe:

  stopień starszego kapitana otrzymuje:

  – Jacek Burban

  – Barbara Palka

  – Waldemar Sarlej

  – Dariusz Budkiewicz

  stopień kapitana otrzymuje:

  – Andrzej Cerek

  Nominacje wręczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Na podstawie art. 51 ust.4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe:

  stopień starszego aspiranta otrzymuje:

  – Paweł Bielicki

  stopień aspirantaotrzymuje:

  – Janusz Zawadzki

  Nominacje wręczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe:

  Stopień starszego ogniomistrza otrzymuje:

  – Józef Burzyński,

  – Tomasz Stefańczyk,

  – Grzegorz Solarz,

  – Zdzisław Uss,

  – Andrzej Ziarek,

  – Jarosław Rymsza,

  – Mirosław Górski,

  Nominacje wręczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Stopień ogniomistrza otrzymuje:

  – Robert Bieniasz,

  – Sulisław Piotrowski,

  – Krzysztof Puton,

  – Robert Sławik

  – Dariusz Szczepanowski,

  – Mariusz Waligórski,

  – Wiesław Węgłowski.

  Nominacje wręczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Stopień młodszego ogniomistrza otrzymuje:

  – Daniel Dyrda,

  – Krzysztof Zając

  Stopień starszego sekcyjnego otrzymuje:

  – Marcin Galant,

  – Piotr Gładysz,

  – Sebastian Konarski,

  – Arkadiusz Kuc,

  – Sławomir Szmigiel,

  – Wojciech Budkiewicz.

  Nominacje wręczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz w asyście Komendanta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Szuszwalaka.

  Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy nadał wyższe stopnie służbowe:

  Stopień starszego strażaka otrzymuje:

  – Patryk Ganczarek,

  – Bartłomiej Michalik,

  – Paweł Pituch,

  – Piotr Pijarowski,

  – Piotr Rabenda,

  – Damian Szamocki

  – Wojciech Wajda,

  Nominacje wręczył Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Szuszwalak.

  Stanowiska służbowe

  Z dniem 4 maja 2011 Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy mianował na wyższe stanowiska służbowe następujących strażaków:

  – Zając Krzysztof,

  – Konarski Sebastian

  – Michalski Piotr

  – Spyrka Krzysztof

  – Guzik Krzysztof

  – Szmigiel Sławomir

  – Bawoł Rafał

  – Budkiewicz Wojciech

  Mianowania wręczył Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Szuszwalak.

  Życzenia

  Z okazji Dnia Strażaka na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy wpłynęło wiele życzeń i podziękowań.

  Ślubowanie

  Ceremoniał Ślubowania nowo przyjętych strażaków w szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

  Powyższe ślubowanie w dniu 06 maja 2011 r. złożyli:

  – str. GLIWA Michał

  – str. KACZMARCZYK Radosław

  – str. KUŹNIAR Patryk

  – str. MAJCHROWICZ Paweł

  Ślubowanie  przyjął:

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

  bryg. mgr inż. Tomasz Szuszwalak

  Emeryt

  Po wielu latach służby na zaopatrzenie emerytalne w tym roku przechodzą:

  Jarosław Grociak, Mirosław Węgłowski.

  Dziękując Wam za długoletnią służbę, składamy najlepsze życzenia zdrowia oraz spełnienia planów i zamierzeń.

  Nagrody i wyróżnienia za działania ratownicze

  • Za należyte realizowanie obowiązków służbowych oraz szczególne poświęcenie w akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru domu mieszkalnego w Modliszowie w nocy w dniu 26 marca br., nagrodzeni zastali: Daniel Dyrda, Krzysztof Spyrka, Dariusz Dembiczak, Jakub Fyk.
  • Z okazji „Dnia Strażaka” starosta Powiatu Świdnickiego uhonorował nagrodami pieniężnymi następujących strażaków: Nagrody otrzymali: Chmieliczek Adam, Burzyński Józef, Piotrowski Sulisław, Puton Krzysztof, Kuc Arkadiusz, Pyda Bogdan, Pituch Paweł, Bator Anna
  Poprzedni artykułOddaj krew, uratuj życie
  Następny artykułSzwedzcy monarchowie w Świdnicy