Są miejsca w przedszkolach

    1

    4 Niepubliczne Punkty Przedszkolne działające w Bojanicach, Lubachowie, Pankowie i Komorowie ogłaszają nabór na nowy rok szkolny 2011/2012.

    Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 3-5 lat. W chwili obecnej miesięczna odpłatność za dziecko wynosi 50 zł. W trakcie 5 godzinnego pobytu w punkcie przedszkolnych każde dziecko uczestniczy w zajęciach ogólnorozwojowych realizujących podstawę wychowania przedszkolnego, również dla dzieci 5 letnich – mówią przedstawiciele Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży “Salvator” z Wałbrzycha prowadzący niepubliczne punkty przedszkolne na terenie gminy Świdnica. Obecnie zajęcia trwać będą do końca lipca br. W sierpniu trwać będzie wakacyjna przerwa urlopowa, a od września nastąpi rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

    Fundacja została powołana do prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie ich reintegracji poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, charytatywnym.