Proponujemy polski „West Point”

  2

  Matura i wybór kierunku studiów to najpoważniejsze sprawdziany dojrzałości, jakie w najbliższych tygodniach czekają wielu młodych ludzi. By, jakoś pomóc im w wyborze rozpoczynamy serię publikacji poświęconą tej tematyce. Na pierwszy ogień proponujemy uczelnie nie tak odległą, ale z olbrzymimi tradycjami. Dzisiaj po szeregu modernizacji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb, zarówno armii i przyszłych studentów, wrocławska Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki może starać się o miano polskiej „West Point”.

  Prestiżowa uczelnia państwowa, jaką bez wątpienia jest wrocławska „Szkoła Generałów”, zaprasza na nowy kierunek studiów I stopnia (licencjackie) od 1 października 2011 z socjologii.

  Skąd wziął się pomysł na nowy kierunek studiów w Waszej szkole i dlaczego są one unikatowe pytamy prof. dr hab. Jana Maciejewskiego, Kierownika Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego?

  To przede wszystkim efekt wyjścia naprzeciw wyzwaniom rzeczywistości społecznej i zmianom w gospodarce, a następnie to wynik porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Studia w prestiżowej, państwowej, ale wojskowej uczelni dają gwarancję zdobycia wykształcenia, które umożliwi kreowanie nowoczesnych karier zawodowych. Nasza „Szkoła Generałów” jest wiodącą uczelnią w Polsce w kształceniu specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Obecnie prestiż ten mogą uzyskać przyszli pracownicy cywilni i członkowie innych grup dyspozycyjnych. Współczesne zagrożenia naturalne, jak również cywilizacyjne (w tym terroryzm) zmieniają strukturę poszukiwanych zawodów, których specjaliści będą rozwiązywać problemy współczesnego obywatela. Uczelnie techniczne są ważne w życiu naszego kraju, jednak już dzisiaj to zaplecze techniczne potrzebuje profesjonalnej obsługi oraz grup dyspozycyjnych, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.

  A dlaczego akurat socjologia?

  Bo to dyscyplina stosunkowo młoda i nabiera znaczenia właśnie w przypadku nietypowych zdarzeń, jak i zagrożeń środowiska społecznego człowieka. Natura wyposażyła nas jedynie w instynkt zapobiegania zagrożeniom, które są w naszym polu widzenia. Jednak społeczeństwo należy chronić globalnie, to znaczy wyszkolić profesjonalną kadrę specjalistów, którzy będą chronić każdego z nas. Socjologia, poprzez swoje naukowe konotacje wskazuje, że właśnie człowiek jest najważniejszy a jego ochrona nadrzędnym priorytetem. Poza tym od kilku lat prowadzone europejskie inicjatywy wskazują na niesłychaną istotność nauk społecznych w gospodarce. Szczególnie socjologia posiada tutaj bardzo duży potencjał do wykorzystania w gospodarce, przy czym pamiętać należy, że to właśnie środowiska wojskowe wprowadzają najważniejsze dla społeczeństwa rozwiązania. Biznes nie tylko jest otwarty na tego rodzaju rozwiązania wdrażane właśnie przez socjologów, lecz musi on zaadoptować te rozwiązania, aby mógł dalej funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Chociażby zapotrzebowanie na badania opinii publicznej na użytek szeroko rozumianej gospodarki są tego bardzo dobrym przykładem.

  Do kogo adresowane są studia i co umożliwiają?

  Są adresowane dla osób pragnących zdobyć rzetelne przygotowanie w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu grup dyspozycyjnych oraz bezpieczeństwa trans-narodowego. Podjęta zostanie także problematyka gender study. Tak gruntowne studia umożliwią podjęcie atrakcyjnej pracy (także dla kobiet) oraz staną się swoistą „trampoliną” do funkcjonowania zawodowego w wojsku, policji, służbie więziennej, straży pożarnej, granicznej, służbach specjalnych a także w administracji państwowej i samorządowej.

  Czym różnią się one od innych na uczelniach wojskowych?

  To jest taki polski West Point, czyli prestiżowe studia cywilne realizowane przez uczelnię resortu MON. Drugi aspekt to wspomniana ścieżka specjalizacji unikalna w skali kraju. I także zatrudniona kadra naukowa z najlepszego ośrodka akademickiego oraz praktycy resortowi. Na koniec unikalność programu, co wyraża się tym, że tak specjalistyczna wiedza była do tej pory tajna, i nieupowszechniana w środowisku cywilnym.

  Proszę krótko scharakteryzować obie ścieżki specjalizacji – socjologię bezpieczeństwa i socjologię organizacji – dostępne na studiach.

  Proponujemy dwie specjalizacje. Pierwsza – socjologia bezpieczeństwa, w której punktem wyjścia realizowanego programu jest ukazanie ścisłej zależności pomiędzy społeczeństwem a tworzonymi instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo jego obywateli w wymiarze lokalnym, regionalnym lub trans-narodowym. Ważny obszar badawczy ukazuje fazy łączenia struktur militarnych i paramilitarnych i ich wzajemne przenikanie we współczesnej gospodarce. Druga specjalizacji – socjologia organizacji podejmuje problematykę hierarchizacji organizacji tworzonych w ramach społeczeństwa. Specjalizacja przygotowuje kadry do podjęcia pracy w tworzących się hybrydalnych strukturach sklasyfikowanych, jako organizacje fraktalne. Mamy ambicje by przekazywana wiedza i praktyka była na poziomie europejskim, co umożliwi płynne przejście na rynki trans-narodowe.

  Jakie są limity miejsc na kierunku i w jakim systemie odbywają się zajęcia?

  Studia mają charakter stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (weekendowych). Uczelnia tworzy grupy 30 osobowe, w tym semestrze planujemy przyjąć tylko dwie grupy. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.wso.wroc.pl/Rekrutacja/kontakt.htm.

  Zajęcia mają charakter bardziej praktyczny czy teoretyczny?

  Obydwie specjalizacje, poza aktualną wiedzą teoretyczną rozszerzone są o zajęcia z wychowania fizycznego, dodatkową naukę języków obcych, praktyk terenowych oraz udział w badaniach i grantach socjologicznych przygotowujących do pracy zawodowej, czy podnoszenia kwalifikacji już pracujących.

  Dlaczego warto podjąć naukę na kierunku socjologia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojska Lądowej im. gen. Tadeusza Kościuszki?

  Słynna „Szkoła Generałów” otworzyła wreszcie swoje podwoje dla studentów cywilnych, ale i innych grup dyspozycyjnych naszego społeczeństwa. Realizowana ścieżka rozwoju dydaktycznego sięga do studiów doktoranckich, (porozumienie z Uniwersytetem Wrocławskim) co będzie miało przełożenie na awans zawodowy. Uczelnia posiada własne, wysokiej klasy zaplecze socjalne (basen, salę odnowy biologicznej, siłownię, korty tenisowe, boiska sportowe, ośrodek sportów zimowych oraz jazdy konnej). Istnieje także możliwość skorzystania z zakwaterowania i parkingu na terenie uczelni. Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę naprawdę warto studiować w naszej polskiej West Point.

  Dziękuję bardzo.

  Poprzedni artykułDziękujemy za CYNK!
  Następny artykułPlac św. Małgorzaty. Otwarcie w poniedziałek [VIDEO]