Zatrudnienie dla 45 osób

  0

  Po raz piąty Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Świdnica realizuje program prac społecznie użytecznych, w ramach którego zatrudnienie znalazło 45 mieszkańców gminy. We wszystkich sołectwach do końca listopada bezrobotni przepracują ponad 16 tysięcy godzin.

  Wprowadzony od 1 listopada 2005 roku nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

  W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Gminy Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy, w tegorocznym programie zatrudnionych zostanie 45 bezrobotnych mieszkańców gminy Świdnica

  Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,1 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

  Rodzaj wykonywanych prac obejmować będzie:

  • porządkowanie terenów zielonych,
  • prace gospodarczo-porządkowe w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich oraz miejscach użyteczności publicznej,
  • porządkowanie chodników i przystanków autobusowych.

  Podmiotem odpowiedzialnym za realizacji programu prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z sołtysami wsi kontrolować będzie prawidłowość przebiegu prac. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie obowiązywania porozumienia wyniesie ponad 90 tys. w tym wysokość refundacji z PUP w Świdnicy stanowić będzie ok. 58 tys. zł. pozostała kwota zadania sfinansowana będzie z budżetu gminy Świdnica.

  Dla porównania w roku 2010 program realizowany był w okresie od IV do XI, w ramach którego 45 bezrobotnych przepracowało ponad 14,5 tys. godzin. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 90 tys. zł, w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy stanowiło kwotę 58 tys. zł.

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

  Poprzedni artykułSzczepienia dla gimnazjalistek
  Następny artykułWłosi w świdnickiej szkole