Zabierzcie śmietniki spod okien!

  11

  Stanowczy protest i słowa oburzenia skierowali do prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorzy z budynku przy ulicy Dąbrowskiego 69 po tym, jak wprost pod ich oknami ustawiono olbrzymie pojemniki na śmieci.  Zaalarmowali również sanepid. Prezes tłumaczy – innego wyjścia nie było.

  Zdaniem mieszkańców „na skutek nieodpowiedzialnych decyzji nieodpowiedzialnych pracowników Spółdzielni, utrzymywanych i opłacanych z naszych składek, śmietniki wstawiono lokatorom niemalże do mieszkań!” Są przekonani, ze fetor nie pozwoli otwierać okien, a hałas podczas opróżniania pojemników nie da spać. Zdaniem protestujących kilkunastu osób, Spółdzielnia złamała prawo. Powołują się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zgodnie z którym pojemniki na odpady można ustawiać w odległości co najmniej 10 metrów od okien i drzwi. Na Dąbrowskiego stanęły praktycznie przy samych oknach.

  Prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Markiewicz tłumaczy:

  Kubły zostały przeniesione z dotychczasowego miejsca, gdyż Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobligowana do ich przeniesienia przez Urząd Miejski w Świdnicy. Dotychczasowe miejsce jest własnością Urzędu Miejskiego, który nie wyraził zgody na dalsze pozostawienie kubłów na swoim terenie. Obecnie najbliższy kubeł jest oddalony od okien około 3 m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają zastosowanie przy projektowaniu nowych budynków. Miejsce gdzie obecnie są usytuowane pojemniki jest miejscem wyznaczonym w planie zagospodarowania dla tego budynku (w miejscu tym stały pojemniki na śmieci po wybudowaniu budynków). Nie mniej jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa odstawi jak najdalej pojemniki od budynku tak, żeby były oddalone 10 m od okien. Obecne ustawienie kubłów było konsultowane z Referatem Dróg w Urzędzie Miejskim.

  Została przeprowadzona również kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Podczas kontroli nie wniesiono uwag dotyczących usytuowania kubłów, wywożenia śmieci i utrzymania czystości wokół śmietników i kubłów na terenach administrowanych przez Spółdzielnię (zaznaczyć należy, że nie wszystkie tereny na Osiedlu są w administracji Spółdzielni). Zawsze istnieje możliwość zmiany lokalizacji pojemników na śmieci w uzgodnieniu z mieszkańcami nieruchomości, przy czym konieczne jest, aby lokalizacja znajdowała się na terenie danej nieruchomości.

  Prezes tłumaczy, że znalezienie dogodnego miejsca jest trudne, bo od strony balkonów jest skarpa, a chodnik nie należy do spółdzielni. Deklaruje jednak, że mieszkańcy będą mieli wgląd w mapy i możliwość współdecydowania o lokalizacji śmietników.

  asz

  [photospace]

  Poprzedni artykułPo turystę do Warszawy
  Następny artykuł„Nie” dla obligacji