XX-lecie nie do końca radosne

  7

  Najkrócej tę rocznicę można podsumować jako XX-lecie ciągłej walki – ze zmieniającymi się przepisami, o godziwe warunki pracy i płacy. Już jutro jubileusz świętować będzie samorząd pielęgniarski – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Przewodnicząca Barbara Szabunia wylicza mnóstwo powodów do dumy, ale przyznaje też, że zagrożeń dla tego szczególnego zawodu jest coraz więcej. Przede wszystkim brakuje nowych chętnych. – Od kilku lat stwierdzamy prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej dla zaledwie kilkudziesięciu nowych osób rocznie  w całym regionie wałbrzyskim – ubolewa przewodnicząca. – Jest nas 4600 pielęgniarek i 460 położnych. Najsmutniejsza w statystyce to średnia wieku – 46 lat. Brakuje młodych, którzy mają coraz trudniejszy dostęp do kształcenia, a i sytuacja w służbie zdrowia nie zachęca do podejmowania wysiłku.

  Na zdjęciu Elżbieta Pieprz; foto archiwum

  Tymczasem 20 lat temu tworzeniu Izb Pielęgniarek i Położnych towarzyszył ogromny entuzjazm. To była jedna ze zdobyczy Okrągłego Stołu, która dawała tej grupie zawodowej niezwykle ważny głos we własnych sprawach.   Barbara Szabunia o najważniejszych osiągnięciach będzie mówiła podczas oficjalnej uroczystości, a już teraz cytujemy fragment przemówienia:

  „Przejęliśmy zadania od administracji państwowej, w tym najważniejsze:

  • stwierdzanie wykonywania zawodu,

  |* prowadzenie rejestru pielęgniarek, położnych,

  • orzecznictwo w zakresie  odpowiedzialności zawodowej
  • negocjowanie warunków pracy i płacy,
  • przewodniczenie komisjom konkursowym na kierownicze stanowiska pielęgniarskie.

  Samorząd z mocy ustawy sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej. Przejawia się to min. w wydawaniu zezwoleń na wykonywanie indywidualnej , specjalistycznej i grupowej praktyki, kontrolę czynności  i dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę, położną wykonującą indywidualną praktykę.

  Zajmujemy się ustalaniem i upowszechnianiem zasad etyki zawodowej, ustalaniem standardów zawodowych i standardów kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach pracy. Współdziałamy ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa,  podejmujemy działania w celu integrowania środowiska zawodowego, występujemy w obronie godności zawodowej, zajmujemy stanowisko w sprawach stanu Zdrowia społeczeństwa.

  Ważną rolę samorząd odgrywa w organizowaniu i prowadzeniu samopomocy, wspieraniu kształcenia podyplomowego poprzez częściową refundację kosztów poniesionych przez pielęgniarkę, położną.”

  Przed samorządem kolejne wyzwania, związane m.in. z coraz szerszym zasięgiem prywatyzacji placówek służby zdrowia, zamianą etatów na kontrakty (czemu Izba kategorycznie się sprzeciwia), migracją zawodową do krajów Europy zachodniej i południowej, utrudnionym dostępem do kształcenia. – Wkrótce Polska stanie przed dramatycznym problemem braku pielęgniarek i położnych – alarmuje Barbara Szabunia. – trzeba je będzie sprowadzać, tylko skąd?

  Uroczystości XX-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regionu wałbrzyskiego rozpocznie się jutro, 29 kwietnia o godzinie 9.00 mszą święta w świdnickiej katedrze. Podczas nabożeństwa zostanie poświęcony sztandar OIPiP. O godzinie 11.00 pielęgniarki i położne spotkają się w Hotelu Piast, na 13.00 zaplanowano koncert okolicznościowy.

  asz

  Poprzedni artykułZawodowcy na skateparku
  Następny artykułDJ’e opanują bazę MPK