Młodzi ekolodzy z Mokrzeszowa

    0

    Kolejne szkoły gminy Świdnica przystępują do konkursu realizowanego przez TAURON Ekoenergia. W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie podjęto szereg działań edukacyjnych i akcji mających na celu promowanie ekologicznego i przyjaznego środowisku stylu życia.

    Szczególnie ważnym aspektem autorskiej akcji społecznej TAURON Ekoenergia, w której nagrodą jest zorganizowanie i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody, są działania zapobiegające globalnemu ociepleniu klimatu. Jednym ze sposobów zapobiegania temu zjawisku jest zalesianie terenów.

    Uczniowie szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie wzięli udział w akcji sadzenia drzewek w Nadleśnictwie Świdnica. Zasadzonych zostało około 400 drzewek, a leśniczy przeprowadził z uczniami pogadankę na temat roli drzew w środowisku i potrzebie ich sadzenia. Do działań ekologicznych szkoła zaangażowała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.

    UG Świdnica