Strona główna Bez kategorii Guru Domination Blueprint – Killer Conversions!

Guru Domination Blueprint – Killer Conversions!

0

W czerwcu br. dobiegnie końca realizacja projektu edukacyjnego „Nie masz haka na bystrzaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu Guru Domination Blueprint – Killer Conversions! szu Społecznego. Już drugi rok uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej realizują wspólnie zaplanowane w projekcie zajęcia odbywające się w 12 kołach zainteresowań. Dzięki unijnemu wsparciu dzieci mogą uczestniczyć w wielu atrakcyjnych formach zdobywania wiedzy oraz licznych wyjazdach bliższych i dalszych.

Regularne zajęcia sportowe (Sportowy Olimp) wspierane systematycznym treningiem na pływalni Aquarius w Bielawie doskonale niwelują niedobory w zakresie koordynacji ruchowej, a zajęcia taneczne (Bystrzak w Akademii Tańca) umożliwiają poznanie tańców narodowych z różnych stron świata.

Zajęcia języka angielskiego w ramach działania 4 kół zainteresowań (English Drama Club – 2 grupy, Bystrzak Twinfinder i Angielski nie tylko dla bystrzaków) to przede wszystkim zabawa z wykorzystaniem języka obcego w celu zachęcenia uczniów do systematycznej i świadomej nauki. Uczniowie o różnych poziomach zaawansowania mają możliwość wzięcia udziału w konkursach językowych oraz sprawdzenia swoich sił aktorskich w przedstawieniach anglojęzycznych. Już pierwszaki występują na szkolnej scenie śpiewając i odgrywając proste scenki w języku angielskim.
Przyrodnicze zajęcia laboratoryjne i terenowe (Bystrzak poznaje Błękitną Planetę) oraz zajęcia z przedsiębiorczości (Biznes małego bystrzaka) to także nauka przez działanie i odkrywanie. Ćwiczenia praktyczne w szkolnym minilaboratorium przyrodniczym oraz projektowanie szkolnego ogródka botanicznego to tylko wybrane spośród licznych formy pracy na zajęciach, podczas których nie zabrakło akcji ekologicznych oraz przedstawień z zakresu profilaktyki uzależnień.

Przedsiębiorczość i tzw. zaradność życiowa rozwijana jest już u najmłodszych uczniów z kl. I i II poprzez różne formy aktywności uczniowskiej realizowane w kwartalnych modułach tematycznych, tj.: „Pieniądze i bankowość”; „Poznajemy zawody”; „Zdrowe odżywianie”; „Przemyślane zakupy”, a ostatnio „Tajniki sztuki kulinarnej”. Na swoich cotygodniowych zajęciach uczniowie przygotowywali gofry, sałatki warzywne i owocowe, kanapki i frytki po to, by wiedzieć jak i z czego przygotowuje się posiłki.

Wyrównywanie szans z zakresu języka polskiego odbywa się dzięki zajęciom w Akademii Czytania oraz zajęciom bajkoterapeutycznym „Śladami bajkowych bohaterów”, które skierowane są do uczniów z problemami w nauce języka polskiego z uwagi na ryzyko dysleksji i innych deficytów. „Bystrzak w świecie mediów” to z kolei zajęcia rozwijające dziennikarskie umiejętności i zainteresowania uczniów, podczas których doskonalone są różne techniki wypowiedzi (reportaż, wywiad) oraz redagowana jest gazeta szkolna „Za ciosem pióra”.

Dzięki zajęciom koła „Matematyczni odkrywcy” prowadzonym innowacyjnymi sposobami nauczania dużą popularnością w naszej szkole cieszy się matematyka, królowa nauk. Fakt ten potwierdza liczna grupa uczniów biorąca udział w wewnątrzszkolnym konkursie matematycznym: „Kujonek” oraz międzynarodowym „Kangurze”.

Prowadzona w szkole terapia logopedyczna, psychologiczna i trening Biofeedback, stwarzają uczniom możliwość niwelowania deficytów rozwojowych, które są częstym powodem niepowodzeń szkolnych. O skuteczności podejmowanych działań terapeutycznych przekonują rodzice i nauczyciele, którzy obserwują postępy uczniów w nauce i poprawę w zachowaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom szkolnej społeczności przygotowany został kolejny projekt edukacyjny pod hasłem „Bystrzak może więcej”, którego ewentualną realizację rozstrzygnie już w czerwcu wynik konkursu ogłoszonego przez UMWD we Wrocławiu, Priorytet IX, Działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych…”

Janusz Waligóra

rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

Poprzedni artykułŚwidnicki Talent, znamy finalistów [POSŁUCHAJ]
Następny artykułDuchowni całej diecezji w katedrze