Duchowni całej diecezji w katedrze

    5

    Wszyscy księża z diecezji świdnickiej będą się wspólnie z biskupem Ignacym Decem modlić podczas dorocznej mszy krzyżma świętego. Takie nabożeństwo, które ma być wyrazem jedności duchowieństwa ze swoim ordynariuszem, odprawiane jest zgodnie z tradycją każdego roku w Wielki Czwartek przed południem. W świdnickiej katedrze rozpocznie się dzisiaj, 21 kwietnia, o godzinie 9.00.

    Podczas mszy świętej biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów, a także poświęca krzyżmo (mieszanina oliwy z oliwek i balsamu, używana do namaszczaniu przy udzielaniu sakramentów, chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji biskupów, a także  przy konsekracji kościołów i ołtarzy).

    „Msza krzyżma jest też ujawnieniem pełni kapłaństwa biskupa, którego wszyscy winni uważać za arcykapłana jego owczarni. Od niego bowiem w pewnym stopniu pochodzi i zależy życie chrześcijańskie wiernych (por. KL 41).” – czytamy w Liście ogólnym Kongregacji Kultu Bożego. W diecezji świdnickiej jest 337 księży.

    opr. asz