Drożej za śmieci i wodę

  1

  Rada Miejska Świebodzic na sesji w dniu 29 marca zatwierdziła nowe propozycje cenowe za odbiór nieczystości stałych oraz dostarczanie wody w mieście.Świebodziczanie zapłacą 50 zł netto za metr sześcienny wytworzonych przez siebie śmieci. Przed zmianami stawka ta wynosiła 41 zł netto dla mieszkańców domków jednorodzinnych oraz 44 zł netto dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Obecnie ten podział został zlikwidowany i wszyscy będą płacić tyle samo.

  Wzrost stawki, jak motywował Zakład Gospodarki Komunalnej, spowodowany jest przede wszystkim wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, którą ponoszą wszystkie gminy, składujące odpady, oraz kosztami transportu (głównie ze względu na szalejące ceny paliw).

  Stawka za wywóz śmieci nie była zmieniana od 2008 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej wymaga nakładów, potrzebna jest modernizacja sprzętu. Co roku jednostka boryka się także z rosnącą liczbą dłużników, nie płacących za wykonanie usługi. Za 2010 rok należności te sięgnęły blisko 700 tys. zł.

  Na tej samej sesji Rada zatwierdziła także nowy wniosek taryfowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.Od  1 maja świebodziczanie zapłacą 82 grosze netto więcej za metr sześcienny wody – stawka wyniesie 4,29 zł. Na rachunku będzie to więcej o ponad złotówkę za metr sześcienny.Wzrośnie także opłata netto za odczyt i rozliczenie lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym: za odczyt  – o 0,96 zł, za rozliczenie  – o 0,84 zł.Stawka opłaty abonamentowej netto dla domków jednorodzinnych podniesie się o 5,85 zł (co 2 m-ce).

  Podniesienie stawek, jak argumentował na sesji prezes ZWiK Piotr Zalewski, spowodowane jest kilkoma względami. Najważniejsze to przyjęty przez Zakład wieloletni plan modernizacji sieci wodnej i kanalizacyjnej, a także spodziewana znaczna utrata przychodów z tytułu odprowadzania ścieków w mieście. W związku z zakończeniem budowy nowej kanalizacji sanitarnej w Świebodzicach inwestor czyli Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zamierza wyłonić nowego operatora całej sieci. Wiele wskazuje, że będzie nim Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które przejmie pełną administrację nad siecią.

  Agnieszka Bielawska-Pękala

  rzecznik UM Świebodzice

  Poprzedni artykułPowiat chce wydać obligacje
  Następny artykułDroga Krzyżowa ulicami miasta