3 lata spokoju za ponad 5 milionów

  26

  56 milionów 720 tysięcy złotych – taka ma być wartość obligacji, które zamierza wyemitować powiat świdnicki. Kwota prawie wystarczy na spłatę zadłużenia, które wynosi 57 milionów 461 tysięcy 412 złotych (na koniec 2010). Koszt obsługi emisji to 29 194 797,20 zł . Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego kosztowałoby 23.818.794 zł. Różnica – 5 376 003 zł . Za co te pieniądze? Za trzy lata spokoju. Wykup obligacji zacząłby się dopiero w czwartym roku od emisji. Po co ten czas?

  Podczas wczorajszej (31 marca) sesji Rady Powiatu na zakończenie padła lakoniczna informacja, że kolejne obrady już 8 kwietnia. W historii świdnickiego samorządu powiatowego takiej sytuacji dotychczas nie było. Pośpiech jest wyjątkowy. Wyjątkowe jest także miejsce obrad. Radni spotkają się w Sali konferencyjnej starostwa, a nie jak się dzieje od wielu lat – w sali Urzędu Stanu Cywilnego. Z tej pierwszej nie można nadawać transmisji w lokalnej telewizji.

  Pośpiech jest zaskakujący zwłaszcza, że radni będą musieli podjąć decyzję, której skutki mają odczuć dopiero ich następcy w kolejnej kadencji. Rzecz idzie także o olbrzymie pieniądze – licząc razem obligacje i ich obsługę – o 90 milionów złotych (roczny budżet powiatu to ok. 110 milionów), które trzeba będzie oddać w ciągu 13 lat.

  Dlaczego obligacje zamiast kredytu konsolidacyjnego, który mógłby zastąpić 5 pożyczek zaciągniętych do końca ubiegłego roku? Tak wnioskodawcy tłumaczą w uzasadnieniu projektu uchwały o emisji obligacji:

  Mając na uwadze obecny stan zadłużenia Powiatu Świdnickiego z tytułu zaciągniętych kredytów, który na dzień 31.12.2010 r. stanowił kwotę 57.461.412 zł (wskaźnik zadłużenia wyniósł 45,51 %) oraz zobowiązania wynikające z umów kredytowych i umów na realizację inwestycji wieloletnich zachodzi konieczność restrukturyzacji istniejącego długu poprzez wydłużenie terminów spłaty zadłużenia w okresie 13 lat. Pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji finansowej powiatu poprzez obniżenie wskaźników zadłużenia oraz zachowanie płynności finansowej, a tym samym zapewni zdolność do wykonywania obowiązkowych zadań powiatu, podejmowania działań inwestycyjnych oraz umożliwi korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Emisja obligacji komunalnych jest alternatywną do kredytu formą finansowania. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest konieczne dla wstępnej oceny kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wyboru banku, z którym Powiat będzie współpracował przy organizacji emisji. Dla realizacji tych zadań konieczna jest również zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z uchwaleniem nowej prognozy kwoty długu.

  Jak odroczenie w czasie spłaty zadłużenia może pozwolić na „ustabilizowanie sytuacji finansowej”? Co się w ciągu trzech lat wydarzy, że wpłynie na tę stabilizację? Tego, niestety, w uzasadnieniu nie można wyczytać. Pytań jest więcej, bo obligacje nie zbilansują budżetu. W tym roku powiat zaciągnie jeszcze 12 milionów złotych kredytu na potrzeby bieżące.

  Wiadomo natomiast z projektu uchwały, jak ma wyglądać emisja:

  1.1. Powiat Świdnicki wyemituje 56.712 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 56.712.000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych).

  2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

  3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

  4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

  5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

  Nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych debatować będzie w najbliższy poniedziałek komisja budżetowa Rady Powiatu.

  asz

  Poprzedni artykułPrzestaną tonąć w błocie?
  Następny artykułPrima aprilis!