O centrach emigracji w Krzyżowej

  1

  Idea i plany jednoczenia Europy powstające w aktywnych politycznie centrach emigracji na Zachodzie i w środowiskach opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych to główny temat tegorocznego Seminarium Miejsca Pamięci w Krzyżowej. 9.Seminarium będzie miało miejsce w dniach 30.03.- 02.04.2011, a motywacją wyboru tematu spotkania jest projekt utworzenia w Brukseli „Domu Historii Europejskiej”, którego celem jest przedstawienie historii integracji europejskiej po 1945 roku.

  Podział kontynentu na blok wschodni i zachodni – demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne – nie był „naturalnym“ wynikiem II wojny światowej. Świadczą o tym plany ładu powojennego, które różne grupy oporu w Europie tworzyły na czas po wyczekiwanym zwycięstwie nad Trzecią Rzeszą.

  Podczas konferencji uczestnicy zajmą się tematyką opozycji krajów bloku wschodniego na Zachodzie, która była reprezentowana przez środowiska emigracji politycznej. Będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy ich głosy były wówczas słyszane i jak dziś przechowywana jest ich historia. Podczas spotkań miejsce będą miały liczne referaty oraz dyskusje. Anne Bischof z Monachium opowie w swoim wykładzie o emigracji z Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej oraz o działalności Radia „Wolna Europa”. Piotr Olszówka z Berlina poda przykłady paryskiej „Kultury”, natomiast Leszek Szaruga z Warszawy skupi się nad stosunkami środowisk emigracji politycznej do krajów goszczących w Europie Zachodniej i USA.

  -Oprócz ciekawej tematyki seminarium interesujący jest skład uczestników. Tutaj spotykają się ludzie z różnorodnymi doświadczeniami, którzy analizują temat z innych perspektyw. Dzięki takim działaniom każdy może wnieść nowe sugestie do swojej pedagogicznej lub naukowej pracy, do pracy z wystawami lub w Miejscach Pamięci – mówi Annemarie Franke, dyrektor zarządzająca w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, organizatorka seminarium.

  Uzupełnieniem sesji będzie wieczór filmowy, podczas którego uczestnicy obejrzą film Loretty Walz z Niemiec pt. „W cieniu GUŁAGU. Urodzona za Stalina jako Niemka”. Po wieczorze filmowym wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmowy z autorką filmu, dr Anną Kaminsky.

  Marta Żmigrodzka

  Fundacja Krzyżowa

  Poprzedni artykułRodzinne trio w Klubie Bolko
  Następny artykułWandale znów zniszczyli plac Pokoju