Dzieci już mogą chorować

  2

  Po artykule Swidnica24.pl („Dziecko chore? Nie płacimy! Z dnia 23.02.2011, http://swidnica24.pl/wydarzenia/swiebodzice/dziecko-chore-nie-placimy/) i interwencji Rzecznika Praw Dziecka Rada Miejska w Świebodzicach zmieniła uchwałę o zasadach przyznawania dotacji na przedszkola. Poprzednia była niezgodna z prawem i odbierała dofinansowanie w sytuacji, gdy dziecko chorowało i było nieobecne.

  Oficjalny komunikat rzecznika Urzędu Miejskiego:

  Przejrzyste, bardziej czytelne i jednoznaczne – takie są nowe zasady przyznawania przez gminę Świebodzice dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe uregulowania, które jak się okazało w praktyce, powodowały różnice interpretacyjne między podmiotem korzystającym z dofinansowania, a samorządem, udzielającym dotacji.

  Najważniejszą zmianą jest zapis o tym, iż gmina będzie finansować pobyt dziecka zapisanego do tegoż przedszkola (wcześniejszy zapis mówił o dziecku uczęszczającym). Dlatego osoba prowadząca przedszkole niepubliczne zobowiązana jest do sporządzenia i przekazania burmistrzowi miasta informacji o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu. Liczba dzieci nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o udzielenie dotacji.

  Gmina przekazuje na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę. Nowa uchwała precyzuje także tryb kontroli i rozliczania dotacji publicznych, przekazywanych dla prywatnego podmiotu.

  Niestety, dostosowanie lokalnej uchwały do obowiązującego prawa, nie zakończyło sporu miasta z niepublicznym przedszkolem „Koniczynka”. Do sprawy będziemy wracać.

  opr. asz

  Poprzedni artykułCiężarówka pełna alkoholu
  Następny artykułIle zarabiają w Latawcu?