Zmieniać OC czy nie?

  1

  Nabywca auta zdecyduje, czy chce pozostawić polisę OC w zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupił ją sprzedający. Kupujący ma w tej materii dwie możliwości:

  •  Pozostawić polisę w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń.

  W takim przypadku sprzedający nie odzyska nadpłaconej składki. Kupujący natomiast będzie chroniony polisą sprzedającego do końca trwania umowy, czyli niecały rok. Powinien jednak udać się do zakładu ubezpieczeń i poinformować o zmianie właściciela pojazdu. Informacje te umieszczone zostaną wówczas na polisie. Na życzenie kupującego ubezpieczyciel jest zobowiązany do ponownej kalkulacji składki z uwzględnieniem zniżek i zwyżek dotyczących nowego właściciela. Zakład ubezpieczeń może także z własnej inicjatywy dokonać takiej rekalkulacji. Jeśli ryzyko związane z nowym właścicielem jest mniejsze niż w przypadku dotychczasowego, ubezpieczyciel zwraca nowemu właścicielowi nadpłaconą przez sprzedającego część składki. W odwrotnym przypadku analogicznie nowy właściciel będzie zmuszony dopłacić.
  Kupujący musi pamiętać o tym, że  umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego są samoodnawialne. Dlatego jeśli najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, nowy właściciel jej nie wypowie odnowi się ona automatycznie, skutkując obowiązkiem opłacenia składki. Od obowiązku tego nie zwalnia właściciela fakt wykupienia OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

  •  Zmienić ubezpieczyciela

  Wówczas w okresie 30 dni od daty zakupu pojazdu kupujący powinien wypowiedzieć pisemnie polisę w towarzystwie, w którym została zawarta przez sprzedającego. Jeśli tego  nie zrobi, i wykupi polisę u innego ubezpieczyciela, będzie musiał zapłacić za obie. Do wypowiedzenia umowy Ubezpieczenia będzie potrzebna polisa OC sprzedającego oraz umowa nabycia pojazdu przenosząca własność. Ubezpieczenie OC zmienia właściciela razem z autem i obowiązuje nowego właściciela do końca okresu przewidzianego w umowie.

  Zmiana ubezpieczyciela jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nabywają pierwszy samochód, lub nie maja jeszcze wypracowanych maksymalnych zniżek. Przy obliczaniu okresu bezszkodowej jazdy bierze się, bowiem pod uwagę pełne lata ubezpieczeniowe.
  Jeśli kupujący wypowie umowę, ubezpieczyciel powinien zwrócić sprzedającemu część składki opłaconej za każdy pełny miesiąc od daty sprzedaży do końca czasu trwania umowy ubezpieczenia.
  Jeśli poprzedni właściciel nie miał wykupionej polisy OC, nabywca powinien wykupić taką polisę najpóźniej w dniu zakupu pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną.

  Wykupienie OC należy do obowiązków każdego kierowcy, który powinien wozić ze sobą oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki. Zawarcie ubezpieczenia OC zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która podczas kierowania pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy

  Poprzedni artykułDramatyczny apel Kościoła Pokoju
  Następny artykułUlubione piosenki o miłości