Szkolenie dla fotografów i operatorów video

    14

    W trosce o kształtowanie właściwych postaw podczas zgromadzeń liturgicznych, realizując zalecenia zawarte we Wskazaniach Komisji Episkopatu Polski ds. liturgii i duszpasterstwa liturgicznego dotyczące filmowania i fotografowania podczas celebracji liturgii, Biuro Prasowe Świdnickiej Kurii Biskupiej organizuje kurs dotyczący filmowania i fotografowania celebracji liturgicznych.

    Kurs odbędzie się w sobotę 19 marca 2011r. w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej, plac Jana Pawła II 1. Szkolenie będzie trwało około 5 godzin i obejmie: omówienie instrukcji Episkopatu, zagadnienia liturgiczne oraz część praktyczną. Kurs poprowadzą: ks. Łukasz Ziemski – redaktor tygodnika Niedziela, ks. dr Dominik Ostrowski – wiecerektor WSD w Świdnicy oraz fotoreporterzy: Dariusz Gdesz (Polskapresse, Gazeta Wrocławska) i Tomasz Pietrzyk (Swidnica24.pl).

    Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 marca na adres: l.ziemski@diecezja.swidnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres kurii: Biuro Prasowe Świdnickiej Kurii Biskupiej, plac Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika kursu, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. Nie będą potrzebne inne dane ani dokumenty.

    Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100 zł. Należność regulujemy w dniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny identyfikator, zaświadczenie oraz instrukcję Episkopatu. Uzyskane uprawnienia ważne są przez 5 lat.