Budują sportową Polskę

    0

    Gmina Świebodzice przystąpiła do programu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej pn. “Budujemy Sportową Polskę”. Jego celem jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie tych miast i gmin, które wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, budują obiekty sportowe myśląc o niepełnosprawnych, promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia, a w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.

    Dołączając do programu “budujemy Sportową Polskę” potwierdzamy, że stawiamy na rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; chcemy wspierać sport dzieci i młodzieży; wyrównujemy szanse i likwidujemy podziały na lepszych i gorszych; aktywizujemy osoby niepełnosprawne; upowszechniamy kulturę fizyczną i zdrowy styl życia w społeczności lokalnej; promujemy gminę w kraju i za granicą.

    W Świebodzicach od lat wspiera się aktywne formy wypoczynku. Gmina dotuje kluby sportowe, buduje infrastrukturę (boiska, place zabaw, w planie jest skatepark), współorganizuje masowe imprezy sportowe (np. Polska biega).