Witoszów Dolny najpopularniejszy

  5

  16007, tylu mieszkańców liczyła Gmina Świdnica na dzień 31 grudnia. W porównaniu z rokiem 2009 to o 173 więcej nowo zameldowanych w naszej gminie, a z 2005 to aż 502.

  Najbardziej atrakcyjną miejscowością do zamieszkania w minionym roku okazał się Witoszów Dolny, gdzie zameldowano 52 nowych mieszkańców. Największą liczbą urodzeń może poszczycić się również Witoszów Dolny. W minionym roku w tej miejscowości na świat przyszło 19 dzieci.

  Według danych z biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica liczba kobiet na koniec roku stanowiła 50,78% ogółu mieszkańców tj. 8128, a mężczyzn 7879.

  Równie dobrze przedstawia się współczynnik przyrostu naturalnego, który w 2010 r. wyniósł 2,8 promila. Liczba urodzeń w minionym roku wyniosła 191, a liczba zgonów 145. Tym samym można stwierdzić, że liczba nowo narodzonych dzieci w 2010 r. była największa w ostatnich 5 latach: 2006=146, 2007=158, 2008=182, 2009=182,2010=191.

  Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

  Janusz Waligóra
  Rzecznik Urzędu Gminy Świdnica
  Poprzedni artykułMniej spraw niż przed rokiem
  Następny artykułWstrzymane przyjęcia ambulatoryjne