Przegląd Zespołów Kolędniczych za nami

  1


  Kolejny XIX Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych był dla świdniczan źródłem wspaniałych przeżyć artystycznych w okresie radosnych świąt Bożego Narodzenia. W kolędowym teatrze wszyscy jesteśmy sobie bliscy i życzliwi, a kolędowe przesłania zgody i jedności mają nam przyświecać przez cały rok. Ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży o różnych predyspozycjach i zdolnościach w przygotowaniu i zorganizowaniu przedstawienia pod niezwykle troskliwą opieką ich nauczycieli jest piękną i docenianą stroną świdnickich przeglądów kolędniczych.

  Po uważnym obejrzeniu wszystkich spektakli i wnikliwej analizie jury w składzie: Małgorzata Braniecka – przewodnicząca jury wieloletni dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”, Tadeusz Szarwaryn –muzyk i kompozytor postanowiło nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne zespołom i ich wyróżniającym się uczestnikom.

  Jury postanowiło wyróżnić nagrodami książkowymi następujące zespoły:

  Publiczne Przedszkole Sióstr Prezentek w Świdnicy – za autorski, oryginalny scenariusz, który łączył wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa z treściami patriotycznymi i regionalnymi,

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy – za autentyczną radość z Bożego Narodzenia połączoną z treściami edukacyjnymi dotyczącymi tradycji i  symboli świąt,

  Miejskie Przedszkole Nr 14 w Świdnicy – za nastrojowość prezentacji połączoną ze starannością sceniczną treści bożonarodzeniowych,
  Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie – za przejmujący autentyzm prezentacji, w której podkreślona została w sposób wzruszający wiara w miłość i dobro człowieka,
  Miejskie Przedszkole Nr 15 w Świdnicy – za umiejętne wykorzystanie przestrzeni scenicznej i interpretację tekstu przez młodych aktorów,
  Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – za zaskakująco trafne ujęcie walki dobra ze złem oraz umiejętne wykorzystanie talentów aktorskich i muzycznych uczniów,

  Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy – za spontaniczność, żywiołowość i ekspresję sceniczną w ukazaniu radości z narodzin Pana Jezusa,

  Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – za humorystyczny scenariusz oraz wartkie i błyskotliwe dialogi.

  Jury postanowiło nagrodzić nagrodami finansowymi  w wysokości 500 zł następujące zespoły:

  Fundację Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT” – za ciekawe elementy choreografii połączone z grą aktorską oraz staranność realizacji widowiska.

  Miejskie Przedszkole Nr 6 w Świdnicy – za choreografię, doskonałą logistykę sceniczną, staranność w wykonaniu strojów i dekoracji oraz grę małych aktorów.

  Szkołę Podstawową Nr 105 w Świdnicy i Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – za pomysłowe rozwiązania muzyczno – wokalne i zaangażowanie aktorów w kreowaniu poszczególnych postaci przedstawienia.

  Gimnazjum w Lutomi Dolnej – za zaangażowanie młodzieży w kultywowanie tradycji ludowych związanych z Bożym Narodzeniem oraz za wysoki poziom wokalno- muzyczny

  Jednogłośnie Jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix  wysokości 700 zł dla Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej – za wszystkie elementy składające się na prezentowane widowisko : taniec, teksty, grę aktorską, walory muzyczne, zaangażowanie kilku pokoleń w pielęgnowaniu tradycji kolędniczej oraz wysoki poziom artystyczny. Zespół dodatkowo otrzymuje obraz malowany na szkle autorstwa Janiny Marcińczak-Maślankowej

  Przyznano nagrody indywidualne:
  dla Miłosza Kałwaka za rolę Pastuszka  z  Przedszkola „Wesoła Piątka” w Świdnicy,
  dla Zosi Sikory za rolę Świerszczyka z Przedszkola nr 14 w Świdnicy,
  dla Stanisława Ostafińskiego za sferę muzyczną spektaklu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Świdnicy,
  dla Łukasza Szmidta za radość w śpiewaniu z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy,
  dla Dawida Michnika za rolę Diabła ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach,
  dla Bartka Pszeniczka, Wiktora Słuchowiaka, Szymona Śliwaka, Ksawerego Włostowskiego, Filipa Cieślika, Marcina Westerlicha za stworzenie doskonałego chórku w spektaklu Przedszkola nr 1 w Świdnicy  – nagroda biskupa Ignacego Deca,
  dla Wiktorii Zięby za rolę Matki Boskiej z Przedszkola Integracyjnego nr 16 w Świdnicy,
  dla Kamila Kurcbacha i Karola Paździory za rolę Diabłów ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie,
  dla Henryka Czajkowskiego za rolę Scrooge z Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy,
  dla Natalii Aleksandrowicz za rolę Marysi ze Szkoły Podstawowej nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy,
  dla Julii Tobiasz za rolę Maryi z Przedszkole nr 4 w Świdnicy,
  dla Weroniki Wąsowskiej za anielski śpiew ze Szkoły Podstawowej nr 105 – nagroda TADEUSZA SZARWARYNA,
  dla Huberta Koniora za rolę Diabła ze Szkoły Podstawowej nr 105,
  dla Adriana Janowskiego za rolę Heroda Szkoły Podstawowej nr 105 – NAGRODA GOŚCIA NIEDZIELNEGO,
  dla Izabeli Piecyk za rolę Gaździny z Gimnazjum w Lutomi Dolnej – nagroda KAZIMIERY MOMOT,
  dla pani Małgorzaty Kowalskiej za autorski scenariusz, w którym przedstawione zostały wschodnie tradycje zapustowe w spektaklu  Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy.

  Jury dziękuje wszystkim zespołom za tak liczny i zaangażowany udział w tegorocznym Przeglądzie. Podziwiamy rodziców, instruktorów, nauczycieli, którzy z zapałem pomagają w realizacji widowisk. Wszyscy wymieni tu razem podtrzymujecie  tradycje bożonarodzeniowe i stoicie na straży tego, co wyrasta z przepięknej tradycji kultury polskiej. Życząc wiele dobroci od Bożej Dzieciny w Nowym 2011 Roku Jury wyraża nadzieję, że w dobrym zdrowiu i z nowymi pomysłami na realizację ciekawych bożonarodzeniowych scenariuszy  spotkamy się  za rok na kolejnym jubileuszowym XX Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych.

  Świdnicki Ośrodek Kultury

  Poprzedni artykułZobacz, jak będzie wyglądać rondo na Westerplatte
  Następny artykułZa zabójstwo z zazdrości przed sądem