Przegląd Zespołów Kolędniczych za nami

  1


  Kolejny XIX Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych był dla świdniczan źródłem wspaniałych przeżyć artystycznych w okresie radosnych świąt Bożego Narodzenia. W kolędowym teatrze wszyscy jesteśmy sobie bliscy i życzliwi, a kolędowe przesłania zgody i jedności mają nam przyświecać przez cały rok. Ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży o różnych predyspozycjach i zdolnościach w przygotowaniu i zorganizowaniu przedstawienia pod niezwykle troskliwą opieką ich nauczycieli jest piękną i docenianą stroną świdnickich przeglądów kolędniczych.

  Po uważnym obejrzeniu wszystkich spektakli i wnikliwej analizie jury w składzie: Małgorzata Braniecka – przewodnicząca jury wieloletni dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor świdnickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”, Tadeusz Szarwaryn –muzyk i kompozytor postanowiło nagrodzić, wyróżnić i przyznać nagrody indywidualne zespołom i ich wyróżniającym się uczestnikom.

  Jury postanowiło wyróżnić nagrodami książkowymi następujące zespoły:

  Publiczne Przedszkole Sióstr Prezentek w Świdnicy – za autorski, oryginalny scenariusz, który łączył wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa z treściami patriotycznymi i regionalnymi,

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy – za autentyczną radość z Bożego Narodzenia połączoną z treściami edukacyjnymi dotyczącymi tradycji i  symboli świąt,

  Miejskie Przedszkole Nr 14 w Świdnicy – za nastrojowość prezentacji połączoną ze starannością sceniczną treści bożonarodzeniowych,
  Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie – za przejmujący autentyzm prezentacji, w której podkreślona została w sposób wzruszający wiara w miłość i dobro człowieka,
  Miejskie Przedszkole Nr 15 w Świdnicy – za umiejętne wykorzystanie przestrzeni scenicznej i interpretację tekstu przez młodych aktorów,
  Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – za zaskakująco trafne ujęcie walki dobra ze złem oraz umiejętne wykorzystanie talentów aktorskich i muzycznych uczniów,

  Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy – za spontaniczność, żywiołowość i ekspresję sceniczną w ukazaniu radości z narodzin Pana Jezusa,

  Szkołę Podstawową w Witoszowie Dolnym – za humorystyczny scenariusz oraz wartkie i błyskotliwe dialogi.

  Jury postanowiło nagrodzić nagrodami finansowymi  w wysokości 500 zł następujące zespoły:

  Fundację Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT” – za ciekawe elementy choreografii połączone z grą aktorską oraz staranność realizacji widowiska.

  Miejskie Przedszkole Nr 6 w Świdnicy – za choreografię, doskonałą logistykę sceniczną, staranność w wykonaniu strojów i dekoracji oraz grę małych aktorów.

  Szkołę Podstawową Nr 105 w Świdnicy i Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – za pomysłowe rozwiązania muzyczno – wokalne i zaangażowanie aktorów w kreowaniu poszczególnych postaci przedstawienia.

  Gimnazjum w Lutomi Dolnej – za zaangażowanie młodzieży w kultywowanie tradycji ludowych związanych z Bożym Narodzeniem oraz za wysoki poziom wokalno- muzyczny

  Jednogłośnie Jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix  wysokości 700 zł dla Wiejskiego Domu Kultury w Bystrzycy Górnej – za wszystkie elementy składające się na prezentowane widowisko : taniec, teksty, grę aktorską, walory muzyczne, zaangażowanie kilku pokoleń w pielęgnowaniu tradycji kolędniczej oraz wysoki poziom artystyczny. Zespół dodatkowo otrzymuje obraz malowany na szkle autorstwa Janiny Marcińczak-Maślankowej

  Przyznano nagrody indywidualne:
  dla Miłosza Kałwaka za rolę Pastuszka  z  Przedszkola „Wesoła Piątka” w Świdnicy,
  dla Zosi Sikory za rolę Świerszczyka z Przedszkola nr 14 w Świdnicy,
  dla Stanisława Ostafińskiego za sferę muzyczną spektaklu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Świdnicy,
  dla Łukasza Szmidta za radość w śpiewaniu z Gimnazjum nr 3 w Świdnicy,
  dla Dawida Michnika za rolę Diabła ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach,
  dla Bartka Pszeniczka, Wiktora Słuchowiaka, Szymona Śliwaka, Ksawerego Włostowskiego, Filipa Cieślika, Marcina Westerlicha za stworzenie doskonałego chórku w spektaklu Przedszkola nr 1 w Świdnicy  – nagroda biskupa Ignacego Deca,
  dla Wiktorii Zięby za rolę Matki Boskiej z Przedszkola Integracyjnego nr 16 w Świdnicy,
  dla Kamila Kurcbacha i Karola Paździory za rolę Diabłów ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie,
  dla Henryka Czajkowskiego za rolę Scrooge z Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy,
  dla Natalii Aleksandrowicz za rolę Marysi ze Szkoły Podstawowej nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy,
  dla Julii Tobiasz za rolę Maryi z Przedszkole nr 4 w Świdnicy,
  dla Weroniki Wąsowskiej za anielski śpiew ze Szkoły Podstawowej nr 105 – nagroda TADEUSZA SZARWARYNA,
  dla Huberta Koniora za rolę Diabła ze Szkoły Podstawowej nr 105,
  dla Adriana Janowskiego za rolę Heroda Szkoły Podstawowej nr 105 – NAGRODA GOŚCIA NIEDZIELNEGO,
  dla Izabeli Piecyk za rolę Gaździny z Gimnazjum w Lutomi Dolnej – nagroda KAZIMIERY MOMOT,
  dla pani Małgorzaty Kowalskiej za autorski scenariusz, w którym przedstawione zostały wschodnie tradycje zapustowe w spektaklu  Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy.

  Jury dziękuje wszystkim zespołom za tak liczny i zaangażowany udział w tegorocznym Przeglądzie. Podziwiamy rodziców, instruktorów, nauczycieli, którzy z zapałem pomagają w realizacji widowisk. Wszyscy wymieni tu razem podtrzymujecie  tradycje bożonarodzeniowe i stoicie na straży tego, co wyrasta z przepięknej tradycji kultury polskiej. Życząc wiele dobroci od Bożej Dzieciny w Nowym 2011 Roku Jury wyraża nadzieję, że w dobrym zdrowiu i z nowymi pomysłami na realizację ciekawych bożonarodzeniowych scenariuszy  spotkamy się  za rok na kolejnym jubileuszowym XX Świdnickim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych.

  Świdnicki Ośrodek Kultury