Kto rozdzieli 230 tysiecy złotych?

  5

  Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu wybrał już skład komisji, która będzie oceniała oferty organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizowanych przez nie przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i z zakresu ochrony zdrowia. W sumie wpłynęło prawie  100 wniosków. W porównaniu do roku poprzedniego jest to podobna liczba.

  Komisja, w skład której weszło trzech przedstawicieli z sektora pozarządowego: Elżbieta Dudziak z Ligii Kobiet Polskich, Lech Stankiewicz z MKS Świdnica oraz Teresa Borek z PCK,  będzie więc miała pełne ręce roboty. Oprócz nich w komisji pracować będą przedstawiciele Zarządu Powiatu: wicestarosta Alicja Synowska oraz Sabina Cebula – Etatowy Członek Zarządu a także dwóch pracowników starostwa: Marta Habowska  z Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu, która została Przewodniczącą Komisji oraz Magdalena Dębińska z Wydziału Zdrowia.

  – Komisja będzie miała za zadanie ocenić złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz rzetelnie i obiektywnie ocenić oferty w skali od 0 do 5 pkt. w oparciu o kryteria określone w ogłoszonym konkursie – wyjaśnia Marta Habowska.

  Ustalono, że komisja zbierze się już w przyszłym tygodniu, aby jak najszybciej rozdzielić zabezpieczone w budżecie pieniądze. Jest to ważne, gdyż wiele stowarzyszeń już od stycznia ma zaplanowane imprezy kulturalne i sportowe. W sumie powiat przeznaczył do rozdysponowania 230 tys. zł na zadania:

  – z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 25.500 zł.

  – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 171.000 zł

  – z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 30.000 zł.

  Monika Żmijewska

  Rzecznik Prasowy Świdnickiego Starostwa

  Poprzedni artykułPonownych wyborów w Wałbrzychu nie będzie
  Następny artykułRuszyło sprzątanie