Działo się w powiecie…

  3

  2011 rok dla powiatu świdnickiego będzie czasem kończenia już rozpoczętych inwestycji i zaciskania pasa. Trudno się spodziewać powtórki z 2010 roku. Jaki był dla powiatu świdnickiego?

  Najważniejsze wydarzenia wybrała Monika Żmijewska, rzeczniczka powiatu.

  1. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem mijającego roku było rozpoczęcie budowy największej w historii powiatu inwestycji  pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”, zwanej łącznikiem do A4. W kwietniu ostatecznie wyłoniono firmę, która wybuduje łącznik Świdnicy z autostradą A4.  Przetarg wygrało austriacko–niemieckie konsorcjum Heilit + Woerner i Strabag. Byli zwycięzcami przetargu, do którego stanęło ostatecznie 4 wykonawców. Cena, za jaką konsorcjum zadeklarowało wybudować drogę, to 88 milionów zł. Porozumienie z wykonawcą podpisano 26 kwietnia.

  Plac pod budowę nowej drogi przekazano 26 maja. Natomiast 9 sierpnia powiat wyłonił Inżyniera Kontraktu inwestycji budowy łącznika do A4. Przetarg wygrała firma WYG International. Był to zaraz po przetargu na budowę drogi jeden z trudniejszych i bardziej złożonych przetargów. Od tego czasu realizacja największej inwestycji w powiecie jest pod szczególnym nadzorem. Zgodnie z ustaleniami droga gotowa będzie równo za 15 miesięcy. Zakończenie budowy 13,76 km drogi planowane jest na sierpień 2011 r. Będzie to więc inwestycja, której finał przypadnie na 2011 rok.

  2. Drugim ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie budowy siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. Wybudowanie zupełnie nowego obiektu kosztować będzie powiat 17 mln zł. Szkoła wraz z całym terenem wokół niej stanie u zbiegu ulic Parkowej, Esperantystów, Łącznej i Hetmańskiej w Świdnicy. Budowa szkoły ruszyła 7 czerwca 2010 r. Planowany termin jej zakończenia upłynie po 210 dniach. Także ta inwestycja swój finał znajdzie w nowym roku.

  3. Kolejny rok z rzędu powiat postawił na inwestycje w poprawę stanu nawietrzni dróg i budowę chodników. Oprócz sztandarowej inwestycji powiatu – czyli budowy łącznika do A4 – powiat zrealizował 12 zadań remontowych na drogach powiatowych na łączną kwotę 10 mln 978 tys. zł (w tym środki pozyskane z zewnątrz: od samorządów, kopalń, dotacje MSWiA oraz pieniądze w ramach „schetynówek”). Dzięki temu wyremontowano 17,5 km dróg.

  Obok dróg remontowano i budowano chodniki przy drogach powiatowych. W sumie zrealizowano 11 zadań na łączną kwotę 422 tys. zł. Dzięki temu mamy w powiecie ponad 2,7 km nowych chodników.

  4. Kolejnym ważnym wydarzeniem mijającego roku były przymiarki do budowy nowej siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

  Będzie to więc temat do dyskusji w nowym roku.

  5. Rok 2010 to także realizacja dużego projektu edukacyjnego pn. „Uczeń jest ważny – i to każdy!” skierowanego do szkół specjalnych w Świdnicy, Świebodzicach i Strzegomiu oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii w Mrowinach i Bystrzycy Górnej. W ramach projektu zaplanowano gamę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także tak lubiane przez uczniów wycieczki. Wszystko to było realizowane  w 2010 roku i będzie kontynuowane w pierwszym semestrze 2011. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  6. W mijającym roku powiat z powodzeniem realizował polsko- czeski projekt pn. Brána do pohádky – Wrota do bajki!“. W ciągu całego roku odbywały się związanego z nim liczne wystawy, spotkania, warsztaty, konkursy dla mieszkańców i duża impreza promocyjna pn. „Festiwal bajki” w Krzyżowej. Był to jedyny taki festiwal w regionie organizowany przez Powiat Świdnicki wspólnie z partnerem z Miasta Jičín. Finałem projektu było wybicie dukatów o nazwie Rumcajsy, które w grudniu 2010 r. trafiły do mieszkańców naszego powiatu.

  7. Rok 2010 to także działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W czerwcu wydział zdrowia świdnickiego starostwa wspólnie ze świdnickimi przychodniami zdrowia zorganizował bezpłatne badania w ramach akcji „Zdrowa Rodzina”. Włączyło się do niej 5 placówek medycznych, 18 lekarzy specjalistów i duża grupa pielęgniarek, położnych, rehabilitantów, ratowników medycznych, psychologów i terapeutów

  A we wrześniu w ciągu dwóch dni Powiat Świdnicki rozmawiał o zdrowym żywieniu w ramach IV Targów Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej8) Mijający rok to również wysoka ocena dla powiatowego szpitala. W październiku Regionalny Specjalistyczny Szpital Latawiec w Świdnicy ponownie znalazł się wysoko w rankingu Rzeczpospolitej najlepszych szpitali w Polsce. Według gazety, na Dolnym Śląsku świdnicki “Latawiec” nie ma sobie równych. Otrzymał on pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku i trzynaste w kraju.

  9. Rok 2010 to także trudne sprawy. Wiele emocji w ciągu mijającego roku narosło wokół tematu transportu kruszyw i uciążliwości dla mieszkańców miejscowości, przez które codziennie przejeżdżają wielotonowe ciężarówki niszcząc drogi i uniemożliwiając normalne życie. Powiat wspólnie z gminami (głownie gmina Strzegom) próbował rozwiązać problem przewozu kruszyw. W wielu miejscach na drogach powiatowych wprowadzono znaki uniemożliwiające wjazd do centrum wsi samochodów o wadze powyżej 15 ton

  10. Wspólnie z miastem powiat pozyskał w 2010 r. ponad milion złotych z funduszy strukturalnych na wdrożenie elektronicznego systemu wymiany informacji w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Będzie to pierwsza Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów – SESPID pomiędzy instytucjami działającymi w ramach pomocy społecznej na terenie miasta Świdnica. Oznacza to przede wszystkim duże udogodnienia dla klientów ośrodków pomocy społecznej i urzędu pracy. Sieć ma być wdrożona do 30 kwietnia 2011 r.

  11. Ważne remonty w placówkach oświatowych powiatu: w I LO w Świdnicy dwie sale lekcyjne przeszły kompleksowy remont, odnowiona została także pracownia filmowa. W II LO pomalowano sposobem gospodarczym I piętro ciągu komunikacyjnego natomiast w III LO wymieniono kaloryfery i rury w budynku głównym szkoły, pomalowano sekretariat, gabinety dyrektorskie, korytarze szkolne, trzy sale klasowe, stołówkę i kuchnię oraz trzy pokoje w internacie szkolnym. Dodatkowo wymieniono stopień betonowy przy wejściu głównym do szkoły. Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy dzięki wakacyjnym remontom zyskał kolejne pomieszczenie dydaktyczne, które powstały po przerobieniu szatni szkolnej. Dzięki temu w szkole pojawi się kolejna sala językowa i siłownia. Oprócz tego w jednej z sal lekcyjnych wymieniono starą wykładzinę na nową, odmalowano trzy pomieszczenia klasowe i wymieniono oświetlenie. Podobnie Zespół Szkół Ekonomicznych ma nowe sale lekcyjne, odmalowany sekretariat i gabinet wicedyrektora. Równolegle trwały prace przy budowie sali gimnastycznej przy ul. Pionierów, z której korzystać będą uczniowie ekonomika i powstałego właśnie V LO z klasą sportową, działającego przy ZSE w Świdnicy. Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy nowy rok szkolny rozpoczął z nowym oświetleniem i pomalowanymi dwoma gabinetami. Natomiast Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy przygotował dla uczniów nowe, odremontowane toalety przy sali gimnastycznej, która zyskała także nowe drzwi. W szkole wymieniono również cieknące rynny. W Zespole Szkół Mechanicznych wykonano termomodernizacje budynku szkoły, która możliwa była dzięki środkom przyznanym szkole w ramach dużego projektu termomodernizacji obiektów oświatowych, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkoła zyskała nowe C.O., instalację sanitarną, a w dalszej kolejności nowe okna i elewację. Oprócz tego w szkole przeprowadzono remont dwóch sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na siłownię oraz wymieniono wykładzinę i pomalowano pokoje internatu. Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy, po niedawnym kompleksowym remoncie i przenosinach szkoły do zupełnie nowego budynku przy ul. Wałbrzyskiej, nie miał dużo do poprawy. Odmalowano jedynie dwie sale lekcyjne, reszta pomieszczeń nie wymagała odświeżenia. Całkowitą modernizację przeszła natomiast pracownia samochodowa działająca w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.  Zmodernizowano także spawalnię i kuźnię. Poza Świdnicą również inne placówki oświatowe działające w ramach powiatowej bazy edukacyjnej przeszły mniejsze i większe remonty. I tak: Najwięcej prac remontowych przeprowadzono w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Pomalowano tam 11 gabinetów lekcyjnych, pokój nauczycielski, korytarze na II i III piętrze szkoły, odremontowano toalety przy pokoju nauczycielskim i toalety dziewcząt, wykonano przełożenie dachu i naprawiono oraz wymieniono rynny. Inna świebodzicka placówka – Zespół Szkół w Świebodzicach – przeprowadziła remont dwóch sal lekcyjnych oraz renowację drzwi wejściowych do budynku szkolnego. W Strzegomiu, w Zespole Szkół, odmalowano salę gimnastyczną, szatnie i toalety przy sali gimnastycznej, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących wymieniono 5 okien, pomalowano trzy sale dydaktyczne, wymieniono w jednej z nich wykładzinę oraz przeprowadzono renowację zewnętrznych elementów elewacji z granitu. Remonty w Zespole Szkół w Żarowie objęły wymianę trzech par drzwi, malowanie sufitów i ścian w klasach zalanych przez tegoroczną powódź oraz w sali gimnastycznej. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach odnowił pomieszczenia łaźni grupowych, pomieszczenia świetlic działających przy grupach wychowawczych nr I i III oraz częściowo odnowił pokoje wychowanków. Pomimo trwającej dużej inwestycji budowy Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy niewielkie remonty przeprowadzono jeszcze na starej bazie: odremontowano świetlicę w SP nr 7 w Świebodzicach, pomalowano dwie klasy w SP nr 7 w Strzegomiu, odmalowano 7 pokoi wychowanków w Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej oraz odświeżono ściany zamoknięte po silnych tegorocznych opadach. Wszystkie prace wykonano ze środków, którymi dysponowały powiatowe placówki.

  12.  W październiku oddano kolejne mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka. Mieszkanie utworzone zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy pomocy Urzędu Miasta w Świebodzicach.

  13. Poszerzyła się oferta edukacyjna w naszym powiecie. Otwarto w Zespole Szkół Ekonomicznych klasę sportową na kierunku piłka siatkowa dziewcząt a w Zespole Szkół w Strzegomiu uruchomiono Techników górnictwa Odkrywkowego (jest to jedyna taka szkoła w Polsce kształcąca młodych ludzi na kierunku kamieniarskim).

  Poprzedni artykułJaki był, jaki będzie? Prezydent podsumowuje
  Następny artykułPOLECAMY: Agata Tuszyńska „Oskarżona: Wiera Gran”