Trzy podejścia do przewodniczącego

  0

  Dwa dni trwała inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Świebodzic kadencji 2010-2014. Obrady rozpoczęły się w środę, 1 grudnia, a zakończyły w czwartek, 2 grudnia.

  Podczas pierwszego dnia sesji wszyscy radni otrzymali z rąk Jerzego Krzana, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego RM. Tego punktu jednak nie udało się zrealizować. Kandydatura Elżbiety Horodeckiej zgłoszona przez radnego Edwarda Szwarcbacha, nie uzyskała wymaganej większość głosów. Wobec powyższej sytuacji prowadzący sesję radny senior Tadeusz Gruszka zarządził przerwę w obradach do dnia następnego.

  W czwartek radni ponownie zebrali się w sali narad ratusza. Ponownie wyłoniono Komisję Skrutacyjną, w składzie: przewodniczący Łukasz Kwadrans, członkowie Lesław Podhalicz i Jacek Fedorowicz i przeprowadzono kolejne głosowanie nad kandydaturą radnej Elżbiety Horodeckiej. Po prawie godzinnej pracy Komisja ogłosiła wynik prac: 9 głosów za, 9 przeciw, jeden o nieustalonym charakterze (w głosowaniu brało udział 19 radnych, kandydatka na przewodniczącą nie brała udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą). Okazało się, że właśnie co do tego spornego, a decydującego głosu Komisja miała najwięcej wątpliwości. Uzasadniał je przewodniczący Kwadrans: – Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić jaki był rzeczywisty zamiar głosującego, dlatego proponujemy zarządzenie ponownego głosowania.

  Po 15-minutowej przerwie radni po raz trzeci udali się do urn głosować nad kandydaturą Elżbiety Horodeckiej. Wynik: 11 za, 7 przeciw, jeden głos nieważny.

  W dalszej części sesji radni przyjęli uroczyste ślubowanie Bogdana Kożuchowicza na Burmistrza Miasta a następnie podjęli uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Bogdana Kożuchowicza.

  Po wygaśnięciu mandatu Kożuchowicza kolejną osobą z listy, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach samorządowych, jest Zbigniew Opaliński i tym samym uzyskuje mandat radnego.

  foto Adrian Sitko

  Poprzedni artykułSkazany za postrzelenie właściciela kantoru
  Następny artykułNie wskazują, ale zachęcają