Pieniądze dla organizacji

  1

  Jeszcze do 11. stycznia 2011 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i promocji zdrowia. Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Do rozdysponowania jest kwota prawie 230 tys. zł

  Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 25.500 złotych. Powinny one dotyczyć organizowania wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, wydają publikacje służące upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu Świdnickiego.

  Łączna suma 171.000 złotych zostanie rozdysponowana w konkursie na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu o charakterze otwartym, organizowaniem przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, wspieraniem działań sportowych promujących powiat przez LZS, kluby sportowe i UKS, wspieraniem działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu oraz organizowaniem szkoleń, mających na celu rozwój umiejętności sportowych.

  Natomiast na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczono kwotę 30.000 złotych. Będą mogły ubiegać się o nią podmioty na między innymi realizację działań na rzecz osób w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych, edukację w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej, wspieranie działań z zakresu profilaktyki uzależnień czy organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl życia.

  W razie jakichkolwiek problemów czy pytań dotyczących wypełnienia wniosku o pomoc można zwrócić się do Biura ds. Europejskich i Promocji Powiatu.

  Służymy pomocą przy wszelkich wątpliwościach i trudnościach związanych z wypełnieniem wniosku i przygotowaniem niezbędnych dokumentów. – zapewnia Marta Habowska z Biura ds. Europejskich świdnickiego starostwa.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego lub przesłać za pośrednictwem poczty, na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58 – 100 Świdnica, z dokładnym oznaczeniem realizowanego zadania, w terminie do dnia 11 stycznia 2011 roku.

  Poprzedni artykułDrogi jak ser szwajcarski
  Następny artykułZastrzyk gotówki na koniec roku