Dzięki wsparciu z Unii wracają do pracy

  1

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podsumował  II etap realizacji projektu systemowego pn. „Nie stój w miejscu – bądź aktywny”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Projekt był odpowiedzią na zwiększające się bezrobocie i bezradność rodzącą się w związku z długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Założeniem każdego projektu systemowego jest zdolność przywrócenia do zatrudnienia, odzyskania motywacji, pewności oraz integracji ze środowiskiem poprzez podniesienie samooceny i nabycie kwalifikacji. Celem ogólnym projektu było zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez pracy i korzystających z pomocy społecznej.

  Rekrutację do II etapu projektu rozpoczęto w marcu br. i z 30 osobowej grupy kandydatów wyłoniono 12 osób nieaktywnych zawodowo. Wśród nich było 3 mężczyzn i 9 kobiet, w wieku od 26 do 61 lat, wykształcenie od podstawowego do wyższego. Po rekrutacji pracownicy socjalni zawarli z uczestnikami kontrakty socjalne.

  Szkolenia prowadzone przez firmę szkoleniowo-doradczą  rozpoczęto 27.04.2010 r. Trwały z wakacyjną przerwą do 22.11.2010 r. Pierwsze szkolenie to ” wsparcie specjalistyczne „,  w ramach którego dominowały warsztaty wzmacniające z doradztwa zawodowego, wsparcie grupowe oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Tym wsparciem objęte zostały wszystkie osoby projektu. Po pierwszym szkoleniu uczestników zauważono, że tegoroczna grupa uczestników jest dobrze zorientowana w potrzebnych im kwalifikacjach.

  Drugie szkolenie to ”Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku” sfinansowane dla 1 osoby – ilość godzin dydaktycznych – 37, trwało od 14.06.do 28.06.2010 r. Następne szkolenie ” Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + min sanitarne” trwało od 2.07. do 22.09.2010 r., obejmowało 48 godz. dydaktycznych, sfinansowane dla 3 osób,
  • ” Magazynier logistyk z obsługą wózków widłowych + wymiana butli gazowych” trwał od 21.07. do 26.09.2010 r. obejmował 104 godz. dydaktyczne – sfinansowany dla 1 osoby,
  • Komputerowe ABC trwało od 5.07. do 16.07.2010 r. uczestniczyły w nim 2 osoby i obejmowało 38 godz. dydaktycznych,
  • kurs ” Operator wózków widłowych z napędem silnikowym i obsługą butli gazowych trwał od 28.08. do 26.09.2010 r. obejmował 69 godz. dydaktycznych i uczestniczyły w nim 2 osoby,
  • kurs ”Handlowiec z prawem jazdy kategorii B” trwał od 2.07. do 13.08.2010 r. obejmował 119 godzin zegarowych i dydaktycznych i uczestniczyło w nim 2 osoby,
  • kurs Opiekunka do dzieci trwał od 5.07. do 28.09.2010 r. , obejmował 121 godzin dydaktycznych i uczestniczyła w nim 1 osoba.

  W październiku wprowadzono dodatkowe szkolenie w zakresie ” Warsztatów z autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku na rynku pracy” dla 9 osób , dodatkowo dla uczestników projektu sfinansowana została pomoc psychologiczna.
  Duże zróżnicowanie przeprowadzonych szkoleń i kursów świadczy o dojrzałości osób uczestniczących w projekcie. Promocja I etapu projektu systemowego realizowanego w 2009 r. spowodowała takie zachowania tegorocznych uczestników. I to właśnie jest bardzo pozytywne.

  Zmiany, które zaszły w naszych uczestnikach projektu, są widoczne już dzisiaj. Zupełnie inaczej patrzą na życie, pewniej i odważniej załatwiają swoje sprawy ale przede wszystkim wierzą, że można zmienić własne życie. To było celem naszego projektu i to udało się osiągnąć . Najbardziej pozytywne jest to, że inaczej podchodzą do pomocy społecznej. Wierzą, że wspólnie można więcej i lepiej, że wsparcie które otrzymali daje siłę do realizacji wielu zamierzeń i planów – mówiła Ewa Burdek, Kierownik GOPS w Świdnicy.
  Łączna wartość projektu wyniosła 202.212,10 zł w tym: 9.099,54 środków pochodziło z budżetu państwa, 21.232,36 to wkład własny gminy a 171.880,20 zł to środki z Unii Europejskiej.

  /Urząd Gminy Świdnica/

  Poprzedni artykułWażne dla wyborców przed II turą
  Następny artykułBank Żywności: rusza zbiórka darów