Wyborczy protest PO uwzględniony

    0

    Tomasz Kurzawa działający jako upoważniony przez Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP 10 listopada 2010r wygrał w trybie wyborczym w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

    Sprawa dotyczyła nie zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Świdnicy kandydatki PO do Rady Miejskiej w Świdnicy Bogusławy Barbary Dębskiej. Sąd Okręgowy w Świdnicy uchylił uchwałę MKW o odmowie rejestracji kandydatki PO. Z informacji uzyskanej od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Świdnicy wynika, że karty do głosowania nie ujmujące Pani Dębskiej zostały już przekazane do druku. Konieczne będzie ponowne wydrukowanie skorygowanych kart do głosowania.