Ważne dla wyborców

  0

  Prawo udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Świdnicy, Rady Powiatu w Świdnicy, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz  w wyborach Prezydenta Miasta Świdnicy 21 listopada przysługuje mieszkańcom naszego miasta (obywatelom polskim) zameldowanym na pobyt stały oraz wpisanym na wniosek do rejestru wyborców. Obywatele Unii Europejskiej, ujęci w rejestrze, będą wybierali jedynie radnych do Rady Miejskiej w Świdnicy oraz Prezydenta Miasta Świdnicy.

  Świdniczanie, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 rok życia zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zamieszkania. Spisy osób uprawnionych do głosowania będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pok. 10) do dnia 19 listopada. To dobra informacja dla głosujących, ponieważ jeśli nie zdążą wyrobić dokumentu tożsamości, to wystarczy że będą posiadali przy sobie inny dokument ze zdjęciem np. legitymację szkolną, czy też paszport.

  Głosujemy w dniu 21 listopada w lokalach obwodowych komisji wyborczych, które znajdują się pod tymi samymi adresami jak w czerwcowych wyborach Prezydenta RP. Pełna lista TU

  W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy (przebywają na terenie miasta czasowo) i nie zostali wpisani do stałego rejestru wyborców w Świdnicy będą mogli jedynie oddać głos w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

  Wyborca niepełnosprawny może głosować w Świdnicy w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  – Obwód głosowania nr 2 Rynek 44 (ŚOK Galeria Fotografii),

  – Obwód głosowania 24 ul. Karola Marcinkowskiego 10 (Przedszkole nr 16),

  – Obwód głosowania 28 ul. Galla Anonima 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (sala nr 16),

  – Obwód głosowania 28 ul. Galla Anonima 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (sala nr 30)

  W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w Urzędzie najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, czyli do dnia 16 listopada.

  Osoby niepełnosprawne w dniu wyborów będą mogły być również dowiezione do lokalu obwodowej komisji wyborczej, w godz. 14.00-18.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (74 8562-823).

  Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.

  Szczegółowe informacje w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa oraz głosowania w wyborach samorządowych można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. 10) lub telefonicznie (74 8562-820 lub 74 8562-821).

  Poprzedni artykułJesienne spotkania przyjaciół
  Następny artykułSkarżą w trybie wyborczym