Czarna owca przed sklepami

    0

    W poniedziałek, 25 października, Ogólnopolskie Stowarzyszenie RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim – przeprowadzi w Świdnicy pierwszy w Polsce happening pn. “Czarna owca”, będący protestem rodziców przeciwko sprzedawcom, którzy sprzedają alkohol dorastającym dzieciom. W happeningu, przygotowanym z inicjatywy Urzędu Miejskiego, weźmie udział kilkadziesiąt osób. Odbędzie się w czterech różnych miejscach w godzinach 10.00-11.00 oraz 15.00-17.00.

    Protestujący pojawią się w pobliżu sklepów, w których podczas tegorocznych badań “tajnego klienta” (zrealizowanych na zlecenie Urzędu Miejskiego) niepełnoletni audytorzy dwukrotnie bez problemu kupili alkohol i papierosy.

    Protestujący pojawią się z transparentami m. in. “Czarna owca świdnickiego handlu” .