Potrzebna zgoda na handel zniczami

  0

  Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że handel kwiatami i zniczami przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych może odbywać się jedynie za zgodą Urzędu Miejskiego w wyznaczonych do tego celu miejscach.

  Osoby zainteresowane handlem mogą składać podania w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 128, I p.) do 15 października.

  Do podania należy dołączyć:

  w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ksero), umowę spółki cywilnej (jeśli taka została zawarta);

  w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

  w przypadku producentów rolnych – decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący NIP, REGON, oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec gminy, ZUS i KRUS i zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego.

  Bliższych informacji udziela p. Bożena Bałazy, Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości tel. 074 856-28-46.

  Poprzedni artykułWspólnota Samorządowa już zarejestrowana
  Następny artykułRywalizacja szkół rozpoczęta