Darmowa utylizacja sprzętu RTV i AGD

  0

  Najczęściej trafiają do lasu lub lądują w przydrożnym rowie. Stary zepsuty sprzęt RTV lub AGD zawiera szkodliwe substancje dla środowiska ich rozkład trwa nawet kilkaset lat. Dlatego władze gminy Świdnica organizują darmową zbiórkę “elektośmieci”.

  Od 24 do 29 września 2010 r. mieszkańcy Gminy Świdnica będą mogli darmowo dokonać utylizacji zużytego sprzętu RTV-AGD. Wystarczy wystawić go w sąsiedztwie pojemnika na odpady komunalne. W myśl nowych przepisów, kara za wyrzucenie zużytego sprzętu może wynieść nawet 100 tys. zł.

  Zgodnie z ustawą z dn. 29.07.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464.) konsument powinien mieć możliwość pozbycia się starego sprzętu przy zakupie nowego. Nowe prawo ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska szkodliwymi związkami zawartymi np. w zamrażarkach. W związku z powyższym zabronione zostało wyrzucanie sprzętu, który nie nadaje się już do użytku, do kontenerów i pojemników przeznaczonych dla odpadów komunalnych. Taki sprzęt możemy oddać wyłącznie uprawnionym do tego firmom. Aby usprawnić system do odbioru zużytego sprzętu zobowiązane zostały sklepy. Przy zakupie np. pralki powinniśmy mieć możliwość bezpłatnego oddania zużytej. Odbiorowi nie podlega natomiast sprzęt innego typu. Oddanie wyeksploatowanego telewizora przy kupnie pralki nie jest możliwe. Większość dużych sklepów wymienia urządzenia – przywozi nowo zakupione rzeczy, zabiera stare.

  Zużyty sprzęt RTV AGD nie powinien być składowany w domu czy w garażu, porzucane na łonie przyrody, ani samodzielnie rozbierane na części, ponieważ w mechanizmach urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawarte są różne niebezpieczne i trujące substancje. Łatwo przenikają do gleby, powietrza oraz wód gruntowych i w konsekwencji zanieczyszczają środowisko naturalne, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Na przykład, stosowane w komputerach związki bromu powodują zaburzenia układu rozrodczego, rtęć w świetlówkach przyczynia się do zaburzeń wzroku, natomiast azbest wykorzystany w urządzeniach elektronicznych może być przyczyną m.in. raka płuc lub pylicy azbestowej.

  Gdzie mieszkańcy gminy Świdnica mogą oddać zużyty sprzęt RTV AGD?

  1. Zakład Oczyszczania Miasta
  Świdnica, ul. Metalowców 4
  Tel. 74 852-21-04
  Przyjmuje zużyty sprzęt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.00.

  2. Zakład Usług Komunalnych
  Żarów, ul. Słowiańska 16
  Tel. 74-858-06-52
  Przyjmuje zużyty sprzęt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

  Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu zagwarantowany jest w przypadku osobistego dostarczenia sprzętu pod w/w adres pod warunkiem posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z daną firmą.

  Poprzedni artykułBlogiem do wyborcy?
  Następny artykułBlogiem do wyborcy?