Więcej pieniędzy w budżecie

  0

  O blisko 1,2 mln złotych zwiększyły się dochody budżetu Gminy Świebodzice na 2010 r. Na sesji rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia radni podjęli uchwałę dotycząca przeznaczenia tej kwoty.

  Większość stanowią dotacje zewnętrzne, znaczącą pozycją jest jednak kwota 400 tys. zł stanowiąca odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

  Ok. 424 zł przekazała do budżetu gminy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, tytułem drugiego etapu rozliczenia inwestycji remontu dróg na Osiedlu Piastowskim, prowadzonego w ubiegłym roku. Zadanie to realizowała gmina, zaś spółdzielnia, na zasadzie porozumienia, partycypowała w kosztach prac realizowanych bezpośrednio na jej gruncie. Dodajmy, że w ubiegłym roku SM przekazała z tego tytułu kwotę ok. 720 tys. zł.

  Blisko 202 tys. zł to kwota dotacji przyznana Ośrodkowi Pomocy Społecznej na realizację projektu „Wiesz więcej, żyjesz lepiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Dzięki zwiększonym wpływom do budżetu m. in. 200 tys. zł otrzyma Miejski Zarząd Nieruchomości, na remonty dachów, lokali do zasiedlenia oraz dopłaty na fundusz remontowy. Z kolei 310 tys. zł zostało zabezpieczone w budżecie na remont ul. Zielonej. Samorząd otrzymał bowiem pismo z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją, że inwestycja ta została zatwierdzona przez wojewodę na w liście wniosków do dofinansowania na 2010 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011. Możemy otrzymać na to zadanie ok. 250 tys. zł

  Poprzedni artykułWypięknieje Franciszkańska
  Następny artykułNowe plany zagospodarowania