Więcej narodzin, mniej zgonów

  0

  Prawie o połowę więcej urodzeń w Świdnicy, mniej zgonów i ślubów – to dane, które wynikają z podsumowania I półrocza 2010 r. dokonanego przez Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy. Najczęściej wybieranymi przez rodziców imionami były: Julia i Maja oraz Jakub i Szymon. Rodzice nadawali również swoim dzieciom imiona bardzo oryginalne m.in. Aileen, Amir, Dacjan, Hana, Jeremi, Kordian, Mirela, Nneka, Tobiasz, Zachary.

  Od stycznia do czerwca istotnie wrosła liczba sporządzonych aktów urodzeń, co oznacza, że tylko w tym półroczu w Świdnicy urodziło się 200 noworodków więcej niż w roku poprzednim.

  – Od początku roku zarejestrowaliśmy ponad 45 proc. więcej urodzeń, niż w I półroczu 2009 roku – sporządziliśmy łącznie 691 aktów urodzeń. Nie oznacza to jednak, że wszystkie maluchy zamieszkały w samej Świdnicy. Około 31 proc. noworodków urodzonych w naszym mieście zostało zameldowanych w Świdnicy, 10 proc. z nich to nowi mieszkańcy gminy Świdnica, 9 proc. gminy Strzegom, a 6 proc. gminy Żarów – wyjaśnia Dorota Puć-Pietrzykowska, kierownik świdnickiego USC.

  W pierwszym półroczu tego roku w Świdnicy przybyło 267 najmłodszych mieszkańców – 80 proc. to noworodki urodzone w Świdnicy. W I półroczu 2009 r. noworodków zameldowanych w Świdnicy było jednak więcej o 14 proc.

  Liczba zarejestrowanych chłopców w I półroczu 2010 roku była o 6 proc. większa niż dziewczynek (38 chłopców więcej).

  28 proc. więcej jest również przypadków uznawania ojcostwa. Dotyczy to dzieci urodzonych poza małżeństwem i bezpośrednio wiąże się, ze wzrostem liczby urodzeń oraz spadkiem liczby zawieranych małżeństw.

  ***

  W I półroczu 2010 roku na terenie miasta Świdnicy, gminy Świdnica i Marcinowice zostały zawarte 173 małżeństwa, o 22 proc. mniej niż w I półroczu 2009 roku.

  47 proc. małżeństw zostało zawartych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe 53 proc. to tzw. śluby konkordatowe. Niemal 80 proc. młodych par zawierało związek małżeński po raz pierwszy. W ponad 72 proc. przypadków mężczyzna brał za żonę kobietę młodszą od siebie, 18 proc. związków, to pary w których kobieta wiązała się z młodszym mężczyzną, 10 proc. par to małżeństwa zawierane między osobami w równym wieku. 25 lat to największa różnica wieku dzieląca małżonków (starszy mężczyzna). Najstarsza osoba składająca oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński miała 75 lat.

  W I półroczu 9 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Wśród jubilatów gościliśmy parę, która wytrwała w małżeństwie 63 lata. Liczba złożonych wniosków o nadanie tych odznaczeń jest już dwukrotnie wyższa niż w całym minionym roku.

  ***

  W minionym półroczu zarejestrowano 444 zgony, liczba ta zmniejszyła się o 3 proc. w stosunku do roku 2009. Liczba zmarłych kobiet i mężczyzn była identyczna. Ponad 67 proc. mężczyzn w chwili śmierci pozostawało w związku małżeńskim. Ponad 1/3 wszystkich odnotowanych zgonów to wdowy.

  Poprzedni artykułMagda i Paweł znów w podróży
  Następny artykułCysterna blokuje drogę Świdnica – Wałbrzych