Kolejne inwestycje na stadionie miejskim

    0

    W ramach rewitalizacji stadionu miejskiego wykonano wymianę starego nieekonomicznego i nieefektywnego oświetlenia stadionu miejskiego na nowe. Założono nowe przewody izolowane i zamontowano tablicę sterowniczo-bezpiecznikową.

    Zamontowano 12 szt. nowych projektorów oświetleniowych Elit „Super” na regulowanych poprzecznikach. Przeprowadzona modernizacja oświetlenia zasadniczo poprawi jakość oświetlenia na stadionie i pozwoli na przeprowadzanie treningów a nawet zawodów w porze wieczorowej. Przy lepszej jakości oświetlenia zużywanej będzie jednocześnie mniej energii elektrycznej co pozwoli na obniżenie kosztów oświetlenia.
    Koszt zadania to kwota ok. 50 tyś. zł.