Dbają o środowisko

  0

  Trwa rekultywacja nieczynnego już wysypiska w Mokrzeszowie, na które Gmina Świebodzice w ubiegłym roku uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 1,6 mln złotych.. Składowisko zlokalizowane jest po wschodniej stronie Świebodzic a po zachodniej Mokrzeszowa, przy drodze łączącej Ciernie z Mokrzeszowem. Położone jest w wyrobisku powstałym wskutek eksploatacji żwiru na zboczu niewielkiego wyniesienia terenowego.

  Wysypisko od wielu lat jest nieczynne, zostało częściowo zrekultywowane, jednak zabezpieczenie składowiska nie jest wystarczające, stąd powstała konieczność podjęcia dodatkowych działań na rzecz pełnej rekultywacji terenu. W ramach rekultywacji przeprowadzone zostaną prace uszczelniające, teren zostanie pokryty warstwą rekultywacyjną, która stanowiła będzie podłoże dla roślin. Teren zostanie odwodniony, obsiany zielenią, zabezpieczone zostaną też skarpy.

  Projektowane przedsięwzięcie zdecydowanie polepszy stan środowiska na tym obszarze. Prace są w toku, termin zakończenia to listopad 2010r.

  Projekt pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mokrzeszowie” dofinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) Działanie 4.1 Gospodarka Odpadami.

  Poprzedni artykułNa Zosię nie ma mocnych
  Następny artykułOchroni ich przed powodzią i suszą