Radosne szkoły w Gminie Świdnica

  0

  36 tys. zł. dofinansowania w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” otrzymały 4 placówki oświatowe w gminie Świdnica na zakup pomocy dydaktycznych, mających na celu wspomaganie kształtowania u dzieci umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.

  Władze gminy ze swojej strony zadbały o przygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla jak najlepszej realizacji założeń programu – wykonano niezbędne prace remontowe, a w szkole w Bystrzycy Górnej oddano do użytku nowo wybudowaną aulę w której stworzone zostało pomieszczenie do zabaw.

  Dzięki realizacji programu w szkołach zostały stworzone bezpieczne warunki w zakresie nauki, wychowania i opieki dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, które rozpoczynają spełnianie obowiązku szkolnego. Ponadto możliwe jest stworzenie lepszych warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w  zakresie wychowania fizycznego oraz stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły. Utworzenie nowoczesnych, estetycznych i kolorowych sal zabaw dla dzieci wzbogaci ofertę edukacyjną szkół i na pewno zachęci rodziców dzieci sześcioletnich do podjęcia decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji sześciolatków.

  Bystrzyca Górna
  W szkolnej auli wydzielono dwie strefy miejsc zabaw . W pierwszej strefie znalazły się pomoce dydaktyczne  dot. dużej motoryki wymienione w w/w zestawieniu. W części tej uczniowie ćwiczą i doskonalą zręczność, kształtują prawidłową postawę ciała, sprawność fizyczną usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową . Z miękkich elementów zestawu nowamus  i magaklocków powstają ciekawe , a jednocześnie bezpieczne tory przeszkód dostarczając uczniom wiele radości i doskonałej zabawy  w tworzeniu tuneli, domków itp. budowli. Różnej wielkości kolorowe piłki oraz akcesoria sportowe zapewniają nauczycielom sprawną organizację gier zespołowych i zabaw ruchowych dla najmłodszych dzieci .
  Po zabawie odpowiednio ułożone materace są miejscem odpoczynku i relaksu .
  W strefie drugiej czekają na małych uczniów gry, plansze. Gry doskonalą funkcje percepcyjno- motoryczne , ćwiczą pamięć, sprawność manualną, spostrzegawczość, rozwijają wyobraźnię. Służą rozwijaniu umiejętności pracy w grupie i uczą zasad dobrego współzawodnictwa. Jako materiał ćwiczeniowy do pracy terapeutycznej służą nauczycielom  m.in. linijka wspomagająca czytanie, magnetyczny komunikator literowy, zestaw liter dla dzieci RS – tak z nowego wyposażenia cieszy się dyr. placówki Agata Malik.

  Grodziszcze
  W szkole wydzielona jest sala przeznaczona do zabaw. Cała podłoga wyścielona jest dywanem, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort zabaw. Zgromadzone są w niej przyrządy pozwalające na zaspokojenie potrzeby ruchu, takie jak: piłki miękkie małe i duże, klocki, materace do zabaw, tory przeszkód, równoważnie, przybory usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, itp. oraz pomoce służące wyciszeniu, relaksacji i indywidualnej pracy. Sprzęt jest wykorzystywany do usprawniania małej i dużej motoryki. Przy jego pomocy rozwijane są: sprawność manualna, manipulacyjna, uzdolnienia i zainteresowania dzieci, a także zaspokajana jest naturalna potrzeba ruchu. Wykorzystywany jest też w celach edukacyjnych. Korzystając z gier edukacyjnych, dzieci ćwiczą logiczne myślenie, kombinatorykę, umiejętności praktyczne, orientację przestrzenną, wyobraźnię, umiejętności matematyczne, ortografię, koncentrację uwagi, precyzję ruchu i inne. Dzieci aktywnie spędzają tu czas wolny, współdziałają w grupie rówieśniczej, planują zabawy. Prowadzone tu zabawy, wpływają pozytywnie na niwelowanie reakcji stresowych, adaptację w szkole, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji.
  Odbywają się tu także zajęcia dydaktyczne z uczniami z klas 0 – III, w celu ich uatrakcyjnienia i urozmaicenia. Pomoce z motoryki dużej są również wykorzystywane na zajęciach gimnastycznych. W sali odbywają się też zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas II  i III i zajęcia indywidualne. Miejsce to służy nauczycielom do diagnozy i terapii, co umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci – mówi dyrektor szkoły Alicja Lasocka.

  Lutomia Dolna
  Sala zabaw w ramach projektu “Radosna szkoła” została stworzona w szkole w budynku przeznaczonym na cele dydaktyczne klas 0-III. Pomieszczenie to zostało odpowiednio wcześniej przygotowane tak, aby stało się miejscem przyjaznym i radosnym dziecku poprzez :
  • pomalowanie różnobarwnymi (pastelowymi) farbami,
  • zamontowanie kolorowych i nowoczesnych rolet na okna dachowe,
  • położenie miękkiej i kolorowej wykładziny dywanowej,
  • zakup niezbędnych mebli do części edukacyjnej.
  Sala ma charakter dwuskrzydłowy, o powierzchni około 70m2 i składa się z części  sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej.
  Ze względu na dużą powierzchnię w sali może znajdować się jednorazowo jeden oddział dzieci, które mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie.
  Dążąc do zapewnienia uczniom twórczej i ciekawej zabawy, do sali zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz pomoce dydaktyczne, które rozwijają sprawność motoryczną, a także kształtują umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych.
  Właściwy dobór pomocy rozwija i będzie rozwijać zainteresowania i umiejętności, uzdolnienia, wyobraźnię, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczy koncentrację i precyzję ruchów dzieci.
  Celem zatem realizowanego w naszej szkole projektu jest zapewnienie edukacji, która będzie procesem przyjaznym i radosnym, pełnym nowych odkryć i wyzwań.
  Nasza szkoła jest nowoczesna, piękna, kolorowa i estetyczna , a dodatkowo radosna sala zabaw dla dzieci jeszcze bardziej wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i być może zachęci rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia przez nie wcześniejszej edukacji w klasie I – podkreśla dyrektor szkoły Elżbieta Dolińska.

  Poprzedni artykułAmbasador Francji odwiedził Kościół Pokoju
  Następny artykułMiss Ekonomika 2010