Podpalą, utopią – dostaną nagrody

  0

  Tegoroczna zima dała popalić już wszystkim. Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej organizuje konkurs, który  oprócz tego, że kultywuje stare, ludowe zwyczaje, pomoże wypędzić srogą zimę z Jaworzyny Śląskiej.

  Marzanna to nazwa kukły, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody.

  Regulamin

  Organizator konkursu:
  Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
  ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
  tel./fax.: 74/ 85-84-136
  e-mail: [email protected]

  Cele konkursu:
  Konkurs plastyczny organizowany w ramach pierwszego dnia wiosny w dniu 21 marca. Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym. Istotnym elementem rozwoju narodów europejskich na przestrzeni wieków było dbanie o jego kulturę i tradycję. Uzewnętrznienie różnorodności kulturowej Europejczyków i wychowanie poprzez dzieła plastyczne jest celem nadrzędnym konkursu.
  Dodatkowo świetna zabawa towarzysząca topieniu Marzanny urozmaici pierwszy dzień wiosny.

  Tematyka konkursu:

  Należy wykonać słomianą kukłę przedstawiającą ową Marzannę (personifikację zimy),

  Kategorie:
  Konkurs przeznaczony jest dla placówek szkolno-wychowawczych, i nie obowiązuje kategoria wiekowa.

  Zasady uczestnictwa:
  1. Zgłoszeni prac konkursowych należy dokonać do 18 marca 2010 r. Prace nie zgłoszone, nie wezmą udziału w konkursie.
  2. Prace konkursowe opatrzone:
  – autorem/ami pracy
  – rodzajem szkoły, pracowni plastycznej itp.
  – nazwiskiem i imieniem opiekuna artystycznego
  należy dostarczyć organizatorowi dn. 21 marca 2010 r. na teren imprezy (Kąpielisko w Jaworzynie Śl.)
  3. Prace konkursowe stają się własnością organizatora. W przypadku wykorzystania prac do promocji ? uwidocznione zostaną nazwiska ich autorów.

  Termin dostarczenia prac:
  W nieprzekraczalnym terminie 21 marca 2010 r.

  Wręczenie nagród:
  21 marca 2010 r. /niedziela
  Kąpielisko w Jaworzynie Śląskiej

  foto Wikipedia

  Poprzedni artykułGiełda Edukacyjna
  Następny artykułWpływowa Teresa Mazurek