Czas na stypendia dla najzdolniejszych

    0

    Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2010 roku.

    Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie. We wnioskach o udzielenie stypendium lub nagrody pieniężnej dla niepełnoletniego ucznia prosi się o podawanie także danych rodzica lub opiekuna prawnego, który będzie występował w imieniu ucznia. Regulamin oraz druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie www.jaworzyna.net

    Poprzedni artykułMieszkańcy statystycznie
    Następny artykułZ Jaworzyny Śląskiej do Familiady