400 tys. zł na usuwanie skutków powodzi

  0

  Gmina Marcinowice otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Rządowa pomoc wyniesie 400 tys. zł. Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80 proc., pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własny. Pomoc musi być wykorzystana do końca br.

  Okres żniw i intensywnych prac polowych spowodował konieczność rozpoczęcia już usuwania strat w infrastrukturze. Do chwili obecnej z budżetu gminy wydatkowano na ten cel sumę 168 tys. zł.

  Łącznie w budżecie gminy ponad 683 tys. zł zostanie przeznaczone na: remont dróg, przepustów, studzienek i rowów, budynków komunalnych, wynagrodzeń dla strażaków za udział w akcji, zakup piasku, pompy i odzieży dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które to rzeczy zostały zniszczone w czasie powodzi. Ponad 18 tys. zł wyniósł koszt wywozu nieczystości z miejscowości, które najbardziej ucierpiały w  wyniku powodzi.

  Poprzedni artykułWykorzystana szansa
  Następny artykułSzansa na przyszłość