11 mln złotych na wodociągi w Gminie Świdnica

  0

  18 sierpnia br. decyzją Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek dot. „Zakończenia wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”- w ramach działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO WD znalazł się na liście o dofinansowanie. Do 2011 roku Gmina Świdnica otrzymana na ten cel aż 11 mln zł.

  W ramach przeprowadzonej 16 lutego br. preselekcji wniosków gmina Świdnica znalazła na liście 35 beneficjentów zaproszonych do składania wniosków. Ostatecznie tylko 28 z nich otrzymało dofinansowanie. To ogromny sukces dla gminy i znaczny przychód środków do budżetu, który pozwoli uporządkować gospodarkę wodną i zakończyć proces wodociągowania gminy Świdnica – tak decyzję Zarządu komentuje wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

  Na 28 projektów, które otrzymały dofinansowanie, Gmina Świdnica jako jedyna w powiecie Świdnickim znalazła się na liście wybranych propozycji. Wartość kosztorysowa projektu wynosi ponad 14,4 mln zł w tym kwota dofinansowania planowana jest na poziomie ponad 11,4 mln zł. ( tj. ok. 80% kosztów kwalifikowanych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 2 stacji uzdatniania wody ( w Komorowie i Jagodniku), budowę nowego ujęcia w Jagodniku, budowę sieci przesyłowych pomiędzy miejscowościami: Jagodnik – Bystrzyca Dolna, Słotwina-Komorów-Mokrzeszów, Witoszów-Słotwina, Miłochów-Pszenno oraz budowę sieci rozdzielczej w Modliszowie i Jakubowie z doprowadzeniem wody do gospodarstw domowych.
  Realizacja tego projektu umożliwi wykorzystanie zasobów wodnych znajdujących się na terenie gminy i w konsekwencji uniezależnienie się od dostaw wody spoza granic administracyjnych gminy Świdnica, a tym samym zmniejszy koszty funkcjonowania Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

  Łącznie na 28 wniosków na inwestycje związane z poprawą infrastruktury wodno-ściekowej w woj. dolnośląskim Zarząd województwa przeznaczy kwotę 205 mln zł. Zakończenie procesu wodociągowania wraz z modernizacją sieci Stacji Uzdatniania Wody w gminie Świdnica planowane jest do III kw. 2011 roku.

  Poprzedni artykułRzeźbią w granicie
  Następny artykułDirty Jumping w Strzegomiu