Podsumowali rok szkolny

  0

  Zakończył się rok szkolny 2008/2009 – uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody, nauczyciele zakończyli wypełnianie dokumentacji szkolnej, Rady Pedagogiczne podsumowały pracę swoich placówek oraz wypracowały wnioski do pracy na nowy rok szkolny.

  W dniu 29 czerwca 2009r. w Urzędzie Gminy Świdnica odbyło się gminne podsumowanie roku szkolnego z udziałem Wójta Gminy Teresy Mazurek, Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Sary, członków Komisji Oświaty  Zbigniewa Karnowskiego i Henryka Kończaka, Sekretarz Jadwigi Generowicz, Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Marii Jaworskiej oraz Dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z Gminy Świdnica.

  Rozpoczynając naradę wójt gminy wręczyła Pani Elżbiecie Dolińskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej W Lutomi Dolnej na kolejnych pięć lat, tj do 31 sierpnia 2013 roku, życząc Pani Dyrektor wielu sukcesów w pracy i życiu osobistym.

  Następnie dyrektorzy placówek przedstawili informacje na temat realizacji priorytetów oświatowych w kończącym się roku szkolnym oraz osiągnięć uczniów:
  ?  szkoły zabiegały o środki unijne na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  wyrównujących szanse edukacyjne uczniów (wnioski do PO KL złożyło pięć placówek, pozytywnie weryfikację przeszły 3 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania, natomiast SP w Bystrzycy Górnej przygotowana jest obecne do podpisania umowy i realizacji projektu),
  ? w minionym roku  we wszystkich placówkach realizowany był program zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wspomagający uczniów słabych – SOWA 2,
  ? gimnazjum w Pszennie uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych ?Śpiewająca Polska” oraz w programie wojewódzkim ?Dolnośląska e-Szkoła”,
  ? wszystkie placówki realizowały zajęcia i programy wychowawcze w zakresie zasad dobrego wychowania oraz wychowania patriotycznego i w zakresie edukacji samorządowej,
  ? wszystkie gimnazja uczestniczyły w zajęciach realizowanych w ramach projektu ?Szkoła w Krzyżowej”,
  ? uczniowie wszystkich szkół uczestniczyli w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim i międzynarodowym (np. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ?Kangur”, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, Kronika Rodzinna Dolnoślązaka, Liga Naukowa, Supergimnazjalista 2009, Pegazie, konkurs o Laur Młodego Samorządowca, Bezpieczna Droga, Bezpieczna Szkoła, Trzymaj Formę, a Zdolny Ślązak i Zdolny Ślązaczek,  Eko- Planeta, Mistrz Ortografii i inne ),
  ? zorganizowano wybory do Młodzieżowej Rady Gminy – w komisjach wyborczych uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
  ? szkoły uczestniczyły w organizacji uroczystości i świąt gminnych takich jak Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Święto 3 Maja.

  Dyrektorzy omówili również wyniki sprawdzianów i egzaminów, a także przedstawili wnioski Rad Pedagogicznych do pracy na przyszły rok szkolny.
  Wójt Gminy Teresa Mazurek podziękowała dyrektorom za całoroczną pracę, za zaangażowanie i oddanie sprawom uczniów i oświaty oraz życzyła wszystkim udanych wakacji.

  Poprzedni artykułTeam Motoświdnica wygrywa
  Następny artykułDla miłośników historii Świdnicy