Radni

Wizerunki, dane kontaktowe Radnych Rady Miejskiej VI kadencji (2014 – 2018) oraz ich interpelacje.

Radny Krzysztof Lewandowski

Krzysztof Lewandowski Członek Komisji Budżetu i Finansów Członek Komisji Oświaty Dane kontaktowe: Telefon: +48 602 150 754 e-mail: [email protected] Facebook Strona internetowa Wnioski do Budżetu Miasta Świdnicy na 2018 rok: Wniosek 1  Wniosek 2 Interpelacje 1586/2018 z dnia 6.11.2017 – w sprawie ustanowienia znaku STOP na ul. Kraszowickiej przed ul. Bystrzycką. Interpelacja Odpowiedź 87/2017 z […]

Radny Marek Marczewski

Marek Marczewski Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Członek Komisji Rewizyjnej Dane kontaktowe: e-mail: [email protected] Interpelacje XLIV 1563/18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie terminu rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych Parku Wrocławskiego. Interpelacja Odpowiedź XLIV 1562/18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie utworzenia strefy rekreacji nad Zalewem Witoszówka Interpelacja Odpowiedź XLIV 1561/18 […]

Radny Marcin Paluszek

Marcin Paluszek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Świdnicy. Lider Świdnickiego Forum Rozwoju- ruchu miejskiego, który skupia aktywnych mieszkańców naszego miasta. Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury.Dane kontaktowe: e-mail: [email protected] http://sfr.org.pl/ http://marcinpaluszek.blox.pl/html Facebook Przyjmuje interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00, pokój nr 107 (I piętro) oraz po uprzednim […]

Radny Janusz Solecki

Janusz Solecki Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Członek Komisji Budżetu i Finansów Dane kontaktowe: Telefon: +48 601 553 505 e-mail: [email protected] Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32) Interpelacje Interpelacja XLXIII-1665/18 z 28.09.2018r. w sprawie wysokości wydatków wycięcia w tej kadencji 1040 drzew i kosztów nasadzenia […]

112

Świdnica wczoraj i dziś

Konkursy