Strona główna Artykuł sponsorowany Fundusz sprawiedliwej transformacji – mechanizmy finansowania dla zrównoważonego rozwoju regionalnego

Fundusz sprawiedliwej transformacji – mechanizmy finansowania dla zrównoważonego rozwoju regionalnego

0

Jednym z podstawowych założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Tak postawione cele wiążą się z konkretnymi wyzwaniami, których skutki będą najbardziej odczuwalne dla regionów węglowych. W celu złagodzenia negatywnych konsekwencji i skutecznego wsparcia tych obszarów w ramach polityki spójności UE został powołany nowy instrument finansowy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo o nim mowa, ma wspomóc polskie przedsiębiorstwa w efektywnym wdrażaniu założeń EZŁ, a drogą do tego celu będą m.in. dotacje unijne. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na ten temat.

Młoda roślina wyrastająca z oszczędności w słoiku, obok rosnących stosów monet, reprezentująca ideę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – kluczowe założenia

Nadrzędną osią wspomnianej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej jest m.in. zakończenie wydobycia węgla, co wiąże się z szeregiem wyzwań zarówno w obszarze gospodarki i środowiska, jak i w szerszym kontekście społecznym. Działania zmierzające do tego celu podejmowane w regionach węglowych wymagają więc szczególnego wsparcia. W odpowiedzi na tę konieczność uruchomiony został Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W jego ramach dostępne będą dotacji unijne dla tych państw członkowskich Unii Europejskich, dla których realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu okazuje się szczególnie kosztowna. Dotyczy to zatem również Polski.

Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie w ramach FST?

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to aż 17,5 mld euro na inwestycje ukierunkowane na łagodzenie skutków zielonej transformacji i niwelowanie dysproporcji regionalnych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Na wsparcie finansowe mogą zatem liczyć projekty inwestycyjne zmierzające do rozbudowy przedsiębiorstw (ich unowocześnienia lub dywersyfikacji) i stopniowego wzrostu ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Dotacje unijne w ramach programu będą wydatkowane także na inwestycje związane z zakupem maszyn, urządzeń lub własności intelektualnej, a także projekty podejmowane w zakresie zrównoważonej turystyki.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Możliwość pozyskania środków unijnych w ramach FST mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcyjnym i usługowym i zlokalizowane w regionach węglowych, czyli określonych obszarach województw: śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – dlaczego warto starać się o dofinansowanie?

Uruchomienie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma na celu przede wszystkim dywersyfikację gospodarczą regionów w dużym stopniu uzależnionych od paliw kopalnych (w tym węgla, tortu czy łupków bitumicznych), które najbardziej odczują negatywne konsekwencje postulowanej transformacji klimatycznej. Otrzymanie dotacji unijnej z budżetu FST stanowi dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób, tworząc warunki do sprawnego przekwalifikowania i integracji pracowników.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest również to, że dotacje dostępne w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą mogły zostać wydatkowane na projekty inwestycyjne bez wymogu wdrożenia innowacji. Fakt ten znacząco zwiększa szanse firm na skuteczne pozyskanie dofinansowania. Warto więc skorzystać z tej okazji i odpowiednio wcześnie wystąpić z wnioskiem o wsparcie na rzecz transformacji klimatycznej.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułRekordowy jarmark wielkanocny w Strzegomiu [FOTO]
Następny artykuł20-lecie diecezji świdnickiej. „Maleje liczba nowych powołań. Apelujemy o modlitwę”