Strona główna Wydarzenia Dobromierz W nowy rok z podwyżką. Mieszkańcy gminy Dobromierz zapłacą więcej za wywóz...

W nowy rok z podwyżką. Mieszkańcy gminy Dobromierz zapłacą więcej za wywóz śmieci

0

Wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi uzasadniano konieczność podniesienia wysokości opłat za wywóz odpadów z terenu gminy Dobromierz. Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Dotychczas mieszkańcy gminy musieli wnosić miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30 złotych od osoby – przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób, a także 24 złotych za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wynosiła 60 zł za osobę. Od nowego roku wysokość opłat wzrośnie.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest nie tylko ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ale również z założeniami wynikającymi z przepisów o samofinansowaniu się systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co oznacza, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tłumaczą urzędnicy z Dobromierza.

Nowa stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosić 35 złotych od osoby – przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób, a 29 złotych za piątą i każdą kolejną osobę, przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości powyżej 4 osób. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 70 złotych miesięcznie od osoby.

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunale w kompostowniku przydomowym, nadal mogą korzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zachęcamy więc do zakładania przydomowych kompostowników w celu zmniejszenia zarówno opłaty, jak i ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowisko – informują pracownicy Urzędu Gminy w Dobromierzu.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie będą musieli składać nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej na podstawie nowych stawek i danych z dotychczasowej deklaracji. – Zwracamy również uwagę na konieczność bieżącej aktualizacji deklaracji w sytuacji zmiany ilości domowników, ponieważ w przypadku niezgodnego ze stanem faktycznym podania ilości osób rzeczywiście korzystających z systemu to wójt, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przypominają urzędnicy.

Wywozem odpadów w dalszym ciągu będzie zajmować się Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” z Jawora. Firma wyłoniona została w niedawno rozstrzygniętym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku. Za swoje usługi przedsiębiorstwo otrzyma blisko 2 mln 313 tys. złotych.

/UG Dobromierz, opr. mn/

Poprzedni artykułCzym kierować się przy wyborze wózka dla dziecka?
Następny artykułZrelaksuj się tuż przy plaży. Wybierz apartament w Świnoujściu