Strona główna Polityka Podziękowania i nominacje dla dyrektorów placówek oświatowych, dyskusja nad strategią rozwoju Świdnicy....

Podziękowania i nominacje dla dyrektorów placówek oświatowych, dyskusja nad strategią rozwoju Świdnicy. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

Uchwalenie „Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus”, przystąpienie do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Zarzecza, a także przyjęcie zmian budżetowych – to niektóre ze spraw, którymi zajmować się będą świdniccy radni podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

56. sesja Rady Miejskiej w Świdnicy bieżącej kadencji rozpocznie się w piątek, 25 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą jedenaście projektów uchwał. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie listów gratulacyjnych (podziękowań) dotychczasowym dyrektorom publicznych jednostek oświatowych oraz przekazanie powierzeń nowym dyrektorom.
  3. Przedstawienie porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej.
  6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
  7. Przedstawienie i przyjęcie „Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus”.
  8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 23.06.2023 r.
  9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  11. Zakończenie LVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na LVI sesji Rady Miejskiej:

  • LVI/1. w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w zakresie realizacji zadania pn. „Bieżące utrzymanie ronda w ciągu DK 35”,
  • LVI/2. w sprawie nadania statutu Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
  • LVI/3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Świdnica – Zarzecze II”,
  • LVI/4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kierunku transformacji energetycznej miejskiego systemu zaopatrzenia Gminy Miasto Świdnica w ciepło,
  • LVI/5. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz garaży, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal,
  • LVI/6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica,
  • LVI/7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  • LVI/8. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej,
  • LVI/9. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus”,
  • LVI/10. w sprawie zmiany budżetu,
  • LVI/11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułPożegnanie wakacji z Akademią Odkrywców w Galerii Świdnickiej
Następny artykułKto z PiS-u powalczy o mandat senatora z okręgu Świdnica-Wałbrzych?