Strona główna Artykuł sponsorowany Rejestracja firmy w praktyce – o czym musisz pamiętać?

Rejestracja firmy w praktyce – o czym musisz pamiętać?

0

Założenie własnego biznesu w formie działalności gospodarczej lub spółki wymaga dopełnienia wielu obowiązków i wielu formalności. Jednym z najważniejszych procesów, które musisz wykonać jest rejestracja firmy w ZUS. Z czym wiąże się taka rejestracja i jakie dokumenty należy złożyć w ZUS? O tym dowiesz się w poniższym artykule.

Rejestracja firmy w ZUS – najważniejsze informacje

Zakładając własną działalność gospodarczą musisz zdecydować, do jakiej branży należysz i czym się zajmujesz. W tym celu wykorzystywany jest kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), który określa się i wpisuje we wniosku CEIDG. Są to początkowe, lecz bardzo ważne kwestie, które są również istotne w dalszym procesie spełniania wszystkich wymogów formalnych. W pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na podstawie zawartych w nim danych zostaniesz zarejestrowany w rejestrze, nadany zostanie Ci numer NIP, numer REGON, a firma zostanie zarejestrowana w ZUS.

Wnioskodawcy muszą wskazać branżę w której będą działać. Odbywa się to za pomocą specjalnego kodu PKD. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór opodatkowania (podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa lub podatek od dochodów ewidencjonowanych – tzw. ryczałt).

Takowy wniosek można złożyć na trzy różne sposoby:

  • Wydrukuj wniosek, wypełnij go ręcznie i złóż w Urzędzie Miasta osobiście lub wyślij listem poleconym,
  • Wypełnij elektronicznie i opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • Rejestrując się lub logując i weryfikując swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego.

Sam proces zarejestrowania firmy w ZUS jest darmowy.

Kiedy przysługuje ulga na start?

Jeśli spełniasz określone wymagania, możesz skorzystać z tzw. ulgi na start, która zwalnia Cię z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przez pierwsze sześć miesięcy po rozpoczęciu działalności. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy:

  1. Zakłada się firmę po raz pierwszy lub wznawia się działalność co najmniej 60 miesięcy po jej zawieszeniu lub rozwiązaniu.
  2. Nie prowadzi się działalności gospodarczej dla poprzedniego pracodawcy, dla którego wykonywało się obowiązki, które wchodziłoby w zakres obecnie rozpoczętej działalności.

Jest to udogodnienie z którego można skorzystać, ale nie trzeba. Inaczej wygląda sytuacja ze składkami zdrowotnymi, bowiem ich płacenie jest obowiązkowe od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej.

We wszystkich zawiłościach księgowych pomoże Ci biuro rachunkowe, sprawdź: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online

Rejestracja firmy w ZUS – zgłoszenie spółki

Spółki w KRS

Spółki, które muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to: spółki jawne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także spółki partnerskie.

Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podane dane zostaną przesłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czyniąc spółkę płatnikiem. Niezbędne dokumenty są automatycznie przesyłane do organów administracyjnych i są to: zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (ZUS ZPA), informacja o adresie lub adresach gdzie prowadzona jest firma (ZUS ZAA), informacja o rachunkach bankowych płatnika (ZUS ZBA).

Oprócz zgłaszania akcjonariuszy Twojej firmy, musisz również zgłaszać członków swojej rodziny i pracowników (jeśli ich zatrudniasz). Termin na wykonanie tego obowiązku to 7 dni. ZUS ZFA należy złożyć, jeżeli jeden ze wspólników prowadzi również inną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Rejestracja partnera życiowego ubezpieczonego oraz rejestracja pracownika i członka rodziny odbywa się na podstawie przedłożenia następujących dokumentów: zgłoszenie członków rodziny, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

Rejestracja firmy w ZUS, a prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej

Aby zarejestrować spółkę cywilną lub jednoosobową działalność gospodarczą należy najpierw złożyć wniosek CEIDG-1 w swoim urzędzie miasta lub gminy. Informacje wpisane w formularzu zostaną również przesłane do ZUS. W tym momencie są one tworzone w następujący sposób: zgłoszenie płatnika składek (czyli przedsiębiorcy), – zgłoszenie adresu gdzie prowadzona jest działalność, informacja o rachunkach bankowych płatnika.

Co w sytuacji gdy przekroczy się termin zgłoszenia w firmy do ZUS?

Jak już wspomniano, firma musi być zarejestrowana w ZUS przez 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Zwykle ma to miejsce w momencie składania wniosku CEIDG-1. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, a termin upłynął, musisz jak najszybciej powiadomić ZUS. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wykreśleniem firmy z Rejestru Przedsiębiorców

W jakim terminie należy płacić składki ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują dodatkowe osoby do świadczeń muszą je opłacić do piętnastego dnia miesiąca. Osoba fizyczna natomiast musi wpłacić właściwą kwotę do dziesiątego dnia miesiąca.

Chcesz uzyskać więcej informacji o rejestracji firmy? Sprawdź: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułCo grają w kinie? [MULTIKINO – REPERTUAR, PREMIERY]
Następny artykułCo? Gdzie? Kiedy? Weekendowy kalendarz wydarzeń