Strona główna Polityka Środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz wsparcie z Funduszy Norweskich tematami nadzwyczajnej...

Środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz wsparcie z Funduszy Norweskich tematami nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

0

Na poniedziałek zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Podczas posiedzenia radni zajmą się przyjęciem jednej uchwały, która dotyczy zmian w budżecie miasta.

Zwołanie sesji tłumaczone jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta w związku z otrzymaniem: ponad 657 tys. złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego, środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w wysokości 282 tys. złotych na realizację projektu „Świdnica przeciw przemocy”, a także 11 tys. złotych dofinansowania przekazanego przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów – Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych z przeznaczeniem na doposażenie placówek typu „Senior+”.

Przyczyną dokonania pilnych zmian budżetu na wypłaty dodatków elektrycznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jest krótki czas realizacji zadania określony w art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – tłumaczy prezydent Świdnicy we wniosku o zwołanie posiedzenia, który został skierowany do przewodniczącego Rady Miejskiej. Wprowadzenie do budżetu środków z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych umożliwi z kolei „terminowe rozliczenie dotacji i złożenie trzech raportów końcowych do zawartych umów”.

Projekt „Świdnica przeciw przemocy”, realizowany w ramach programu „Sprawiedliwość” Ministerstwa Sprawiedliwości, w całości finansowany jest z funduszy norweskich i środków krajowych, zabezpieczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie przewiduje wkładu własnego Gminy Miasta Świdnicy. W związku z powyższym w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy nie zaplanowano środków na ten cel. Zgodnie z harmonogramem, projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2023 roku. Dokonywane są wyłącznie niezbędne wydatki w ramach środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z możliwością refundacji. Wprowadzenie otrzymanych środków pozwoli na intensyfikację działań w ramach projektu – wyjaśnia prezydent.

LI sesja Rady Miejskiej odbędzie się 20 marca o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Z wniesionym pod obrady projektem uchwały można zapoznać się na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułJak wyposażyć kuchnię w małej restauracji?
Następny artykułBrawurowa kradzież w Świdnicy. Złodzieje ukradli nawet kilkaset tysięcy złotych