Strona główna Wydarzenia Świdnica Blisko 10 mln złotych na wymianę kopciuchów i nie tylko. „Ciepłe Mieszkanie”...

Blisko 10 mln złotych na wymianę kopciuchów i nie tylko. „Ciepłe Mieszkanie” w Świdnicy

0

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Świdniczanie będą mogli składać wnioski o finansowe wsparcie od czwartku, 16 lutego.

Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie Gminy Miasta Świdnicy, realizujących przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, czyli do tzw. „beneficjentów końcowych” programu – informuje Mateusz Jadach z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na likwidację wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz: 1) zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo 2) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jako nowe źródło ciepła można zastosować: pompę ciepła powietrze/woda; pompę ciepła powietrze/powietrze; kocioł gazowy kondensacyjny; kocioł na pellet o podwyższonym standardzie; ogrzewanie elektryczne (urządzenie grzewcze lub zespół urządzeń grzewczych). Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż); dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dofinansowanie jest przeznaczone na likwidację wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła. Dodatkowo można dofinansować wymianę okien i drzwi w lokalu mieszkalnym, ale tylko wtedy gdy następuje wymiana źródła ciepła. Nie można dokonać tylko wymiany okien i drzwi.

W ramach Programu można finansować przedsięwzięcia, które zostaną rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z Gminą. Beneficjenci końcowi muszą zakończyć swoje przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 roku.

Podobnie jak w programie „Czyste Powietrze” wysokość dotacji jaką może otrzymać mieszkaniec jest uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta końcowego i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

Podstawowy poziom dofinansowania – do 15 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) – pod warunkiem, że dochód wnioskodawcy nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania – do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych) – pod warunkiem, że dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania – do 37,5 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych) – pod warunkiem, że dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Gminie Miasto Świdnica wynosi 9 937 500,00 zł, z czego: w roku 2023 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł, w roku 2024 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł, w roku 2025 łączna kwota dofinansowania może wynieść 3 312 500,00 zł.

Ogłoszenie o naborze wniosków, jak również inne dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – m.in. opis programu, regulamin naboru wniosków w Gminie Miasto Świdnica, a także instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie i niezbędne formularze, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  Ze wszystkimi wymienionymi dokumentami można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy w pok. 318.

W celu umówienia się na wizytę w sprawie wypełnienia wniosku obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: tel. 74/856-28-80, 74/856-29-90 (pok. 318).

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułGwałcili dzieci i produkowali dziecięcą pornografię. Oskarżeni staną przed świdnickim sądem
Następny artykułTyle śmieci w całym mieście… [FOTO]